Zmiana nazwiska po rozwodzie – poradnik praktyczny

Całkiem niedawno zauważyłam, że jedna z klientek, którą reprezentowałam w sprawie rozwodowej, podpisywała się swoim panieńskim nazwiskiem. Moja pierwsza myśl, wróciła do nazwiska panieńskiego, miała do tego prawo, o czym ją informowałam. Postanowiłam jednak zapytać ją o to. Okazało się, że kobieta robiła to samowolnie, myśląc, że po rozwodzie może bez problemu wrócić do swojego nazwiska bez żadnych formalności.

W dzisiejszym wpisie praktyczny poradnik dla klientów, jak zmienić nazwisko po rozwodzie, szczególnie tych, który pod wpływem emocji, jakie występują przy rozprawie rozwodowej, zapominają o tym fakcie. W pierwszej kolejności muszę wskazać, iż każdy zawierając związek małżeński, deklaruje w Urzędzie Stanu Cywilnego, jakie będzie nosił nazwisko po ślubie. Możemy przyjąć nazwisko małżonka, małżonek może przyjąć nazwisko nasze, możemy pozostać przy swoim lub mieć nazwisko dwuczłonowe. (Ta ostatnia forma w ostatnich latach stała się niezwykle popularna). Zawsze po wyroku rozwodowym, przeprowadzam rozmowę z klientami, dotyczącą możliwości zmiany nazwiska. Dlaczego to robię? Ze względu na terminy, o których bardzo często zapominamy.

W tym miejscu warto przytoczyć art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi:

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Można zatem zrezygnować z nazwiska męża/żony i wrócić do swojego panieńskiego/kawalerskiego, ale w terminie trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W tym terminie należy udać się do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i złożyć oświadczenie dotyczące powrotu do swojego nazwiska. Samowolnie nie można „zmienić” nazwiska, jak próbowała to uczynić moja klientka. (Oczywiście klientce nie zostałby wydany nowy dowód osobisty bez złożenia odpowiedniego oświadczenia). Jedyna droga to wizyta w Urzędzie stanu Cywilnego w terminie 3 miesięcy od orzeczenia o rozwodzie. Należy jednak dodać, że po przekroczeniu tego terminu owszem można zmienić nazwisko, ale procedura jest znacznie bardziej skomplikowana, gdyż opiera się na ustawie o zmianie imienia i nazwiska. Nasza prośba musi być dodatkowo specjalnie umotywowana. Jak więc sami Państwo zapewne wnioskują, warto pamiętać o tym 3-miesięcznym terminie, gdyż to umożliwi szybkie i bezproblemowe załatwienie formalności.

You may also like

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

More in Rozwody