Przemoc psychiczna jako przyczyna rozwodu – Historia Elżbiety i męża tyrana

Do niedawna w świadomości naszego społeczeństwa pojęcie „przemoc psychiczna” nie istniało. Dopiero od paru lat temat jest poruszany przez socjologów, psychologów, prawników. Przemoc psychiczna stała się jedną z bardzo częstych przyczyn rozpadu związku małżeńskiego. Dzisiaj historia pewnej kobiety, która przez wiele lat była ofiarą przemocy psychicznej.

Elżbieta po paru latach dawania mężowi przyzwolenia na stosowanie wobec niej przemocy psychicznej, zdecydowała się na rozwód z orzeczeniem o winie męża. Przez 15 lat znosiła wyzwiska, uszczypliwości i aroganckie zachowanie męża. Do przemocy psychicznej doszła jeszcze przemoc ekonomiczna. (Szerzej o niej w kolejnych wpisach). Kiedy coś poszło nie po myśli jej męża, ona musiała ponieść „karę”. Zabierał jej pieniądze, zamykał ją na klucz w domu. Zdarzało się, że wyjeżdżał na ryby na 2 dni, zamykając ja w domu bez jedzenia, dokumentów, pieniędzy. Mąż cieszył się powszechnym zaufaniem. Zajmował się lokalną polityką. Zasiadał w radzie gminy. Oprócz tego prowadził poważną firmę, zatrudniającą połowę miejscowości, w której mieszkali. Nikt nie widział, a może nie chciał widzieć tego, jak traktował żonę. Mąż Elżbiety był za „sprytny” na przemoc fizyczną, przecież był zbyt poważną osobą w lokalnej społeczności. Postanowił więc dręczyć żonę w inny sposób. Elżbieta po 15 latach złożyła pozew o rozwód. W podjęciu tej decyzji „pomogły” jej nastoletnie dzieci, które nie mogły już znieść tego, jak ich matka była traktowana przez ojca.

Czy Elżbieta może liczyć na rozwód z orzeczeniem o winie męża?

Oczywiście, że tak. Sprawa nie będzie należała do kategorii tych „łatwych”, ale jest to możliwe. Coraz więcej jest spraw gdzie przemoc psychiczna, to główna przyczyna rozkładu pożycia. Sprawcy przemocy przestali być bezkarni, takie sprawy zaczęły być nagłaśniane w mediach, a ofiary są coraz bardziej świadome, jak mogą się bronić. Nie bez przyczyny przemoc psychiczna nazywana jest czasami zbrodnią doskonałą. Bo jak udowodnić wyzwiska, czy poniżanie? Tu nie pójdziemy przecież na obdukcję lekarską, ale są inne sposoby …..

W takich sprawach najważniejsze są dowody. Elżbiecie pomogą zeznania świadków (w tym przypadku może liczyć na dzieci), wydruki obraźliwych wiadomości SMS, które wysyłał jej codziennie mąż. Pomogą również nagrania awantur, obraźliwych słów, zastraszania i poniżania przez męża.

Posiadając dowody, możemy wykazać przed sądem, że jesteśmy ofiarami przemocy psychicznej i żądać rozwodu z orzeczeniem o wyłącznej winie współmałżonka.

Oprócz aspektu rozwodowego, jeżeli chodzi o przemoc psychiczną, warto również wspomnieć o odpowiedzialności karnej. Na sam koniec fragment kodeksu karnego, dotyczący znęcania się. (O odpowiedzialności karnej szerzej w kolejnych wpisach).

Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1–2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

You may also like

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

More in Rozwody