Unieważnienie małżeństwa a choroba psychiczna – Historia Sary

Sara po krótkiej znajomości z Tadeuszem zawarła z nim związek małżeński. Wszystko było idealnie, aż do trzeciego dnia po ślubie. Wtedy mężczyzna pokazał swoje prawdziwe oblicze. Zanim doszło do tragedii, kobiecie udało się wezwać policję i rodzinę męża. Mężczyzna został zabrany do szpitala psychiatrycznego i dopiero wtedy kobieta dowiedziała się, że cierpi on na poważną chorobę psychiczną już od wielu lat. Zarówno mąż, jak i jego cała rodzina zataili przed nią bardzo ważny fakt, jakim jest choroba psychiczna. Czy kobieta musi brać rozwód? A może jest szansa na unieważnienie małżeństwa? O tym dowiecie się Państwo z dzisiejszego wpisu.

Unieważnienie małżeństwa

Analizując tematykę unieważnienia małżeństwa, nie sposób nie przytoczyć art. 12 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.

§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków.

§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po ustaniu tej choroby.

Jak wynika z treści powyższego artykułu o unieważnienie małżeństwa, można się starać, jeżeli małżonek/małżonka chorował na chorobę psychiczną w trakcie zawierania związku małżeńskiego i jeżeli choroba w dalszym ciągu trwa.

Co to jest właściwie unieważnienie małżeństwa?

Najprościej rzec ujmując, jest to usunięcie skutków, które wywołało zawarcie związku małżeńskiego. Małżeństwo Sary po unieważnieniu byłoby traktowane tak, jakby nigdy nie zostało zawarte. Jedynym skutkiem małżeństwa, który nie może być usunięty, są naturalnie dzieci pochodzące z owego małżeństwa i w ich kwestii nic się nie zmienia, posiadają one status – pochodzenia z małżeństwa swoich rodziców. Kolejną ważną kwestią, którą należy wskazać, jest to, że o unieważnienie małżeństwa może starać się każdy z małżonków. Sąd orzekając o unieważnieniu małżeństwa, niewątpliwie zbada, który z małżonków pozostawał w złej wierze. W historii naszej bohaterki był to jej mąż, który zataił przed nią fakt, iż cierpi na chorobę psychiczną. Warto również wskazać, że przyczyna unieważnienia małżeństwa musi istnieć w chwili jego zawarcia. Różnica pomiędzy rozwodem, a unieważnieniem małżeństwa jest bardzo istotna, ale to już temat na osobny wpis. Serdecznie zapraszam.

You may also like

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

More in Rozwody