Wyjazd dziecka za granicę po rozwodzie rodziców

Zgodnie z obietnicą złożoną pod ostatnim wpisem pozostanę w tematyce wyjazdu dziecka za granicę oraz omówię kwestie związane z wydawaniem paszportów. W pierwszej kolejności muszę wskazać, że aby wyjazd za granicę z dzieckiem był możliwy, zgodę musi wyrazić drugi rodzic, chyba że sąd pozbawił go władzy rodzicielskiej.

To bardzo ważny temat z perspektywy wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie rodziców. Kiedyś do kancelarii przyszła klientka, której mąż miał władzę rodzicielską, a ona chciała wyjechać z dzieckiem za granicę bez jego zgody, pytając, czy może tak zrobić – niestety tak się nie da … Tutaj należy przytoczyć art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

W istotnych sprawach dziecka rodzice posiadający niczym nieograniczoną władzę rodzicielską decydują wspólnie, a w razie braku porozumienia dopiero sąd. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że dłuższy wyjazd dziecka za granicę należy do kategorii tych „istotnych spraw”. Klientka jednak zupełnie nie rozumiała, co oznacza pełna władza rodzicielska jej byłego męża…

Podsumowując temat wyjazdu za granicę, na sam koniec kilka niezwykle ważnych kwestii formalnych związanych z paszportem dziecka.

Planując wyjazd z dzieckiem za granicę, musisz pomyśleć o najważniejszym, czyli o paszporcie. Wniosek składasz w dowolnym punkcie paszportowym, jeżeli przebywasz za granicą to w konsulacie. Paszport wydawany jest na wniosek rodziców lub opiekunów dziecka. Tu należy podkreślić, że wymagana jest zgoda obojga rodziców, którzy mają pełną władzę rodzicielską. Rodzic może odmówić zgody na wydanie paszportu i wtedy najczęściej sprawa kończy się w sądzie. Sąd oceni czy np. wyjazd dziecka do Stanów Zjednoczonych na parę lat jest zgodny z jego dobrem, albo w jakiej mierze wyjazd zaburzy relacje z drugim rodzicem. Przy takich sprawach sąd również, bierze pod uwagę, że wyjazd dziecka to oderwanie go od jego środowiska, czy rozluźnienie więzi z rodziną. Często rodzice przez wyjazd świadomie chcą dziecku ograniczyć kontakt z drugim rodzicem. Wszystko to zostanie wnikliwie zbadane podczas takiej sprawy.

I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz do 18 roku życia dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu. A od każdego dziecka, które ukończyło 6 lat, trzeba pobrać odciski palców.

You may also like

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *