Separacja to nie rozwód!

W ostatnim wpisie pojawiło się pojęcie „separacja faktyczna”. Nie spodziewałam się, że najwięcej pytań zostanie zadanych właśnie odnośnie tego zagadnienia. Pojawiła się również prośba, której nie mogę zignorować, aby wytłumaczyć różnicę pomiędzy separacją faktyczną, a prawną. I o tym właśnie dzisiejszy wpis. Rozpoczniemy od krótkich przykładów separacji zarówno prawnej, jak i faktycznej.

Separacja faktyczna

Paulina i Szymon od 4 lat żyją osobno. Szymon wyjechał za granicę, Paulina została w Polsce. Każde z nich samodzielnie się utrzymuje, prawie ze sobą się nie kontaktują. Jak sami przyznają nie rozwiedli się, bo nie mają czasu się tym zająć.

Separacja prawna

Anna i Łukasz od 2 lat mieli poważne problemy. Łukasz swoje zamiłowanie do hazardu i alkoholu cenił bardziej niż małżeństwo. Anna wystąpiła do sądu z pozwem o separację, kiedy tylko Łukasz wyprowadził się z domu. Bała się, że mąż zaciągnie pożyczki na hazard, które ona będzie musiała spłacać.

W pierwszej kolejności wskażę Państwu różnicę pomiędzy rozwodem, a separacją, natomiast później pomiędzy separacją faktyczna i prawną. Rozwód jest to rozwiązanie małżeństwa poprzez orzeczenie sądu. Natomiast separacja nie rozwiązuje małżeństwa, a jedynie wspólnotę majątkową. Jej skutkiem jest również odsunięcie małżonka pozostającego w separacji od ustawowego dziedziczenia, a także uchylenie domniemania, że dziecko narodzone podczas separacji jest dzieckiem męża. Po rozwodzie możemy zawrzeć nowy związek małżeński, natomiast po orzeczeniu o separację nie, gdyż nadal jesteśmy w związku małżeńskim. Separacja nie jest tak radykalnym rozwiązaniem, jak rozwód, gdyż można ją znieść. Czasem nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji o całkowitym rozstaniu i wtedy separacja wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Sąd orzekając separację, zbada tylko zupełność rozkładu pożycia, a nie jak w przypadku rozwodu zupełność i trwałość.

Natomiast jeżeli chodzi o separację faktyczną i prawną tu przede wszystkim, należy wskazać, że tylko separacja prawna orzeczona przez sąd rozwiązuje wspólnotę majątkową pomiędzy małżeństwem. Analizując nasze powyższe przykłady, należy wskazać, że w przypadku Pauliny i Szymona ich małżeństwo formalnie trwa nadal. Twierdzą, że są w separacji, ale nadal posiadają wspólność majątkową oraz nadal dziedziczą po małżonku. W przypadku, gdyby któryś z małżonków zaciągnął kredyt, pożyczkę oboje odpowiadają za zobowiązania.

Drugi przypadek jest inny. Anna zdecydowała się na separację prawną właśnie z powodu braku zaufania do męża co do kwestii finansowych. To był dobry wybór. Razem z orzeczeniem o separacji ustała wspólność majątkowa i Anna nie musi się martwić.

Separacja – co, jeżeli zmienimy decyzję?

Sąd orzeknie o zniesieniu separacji na zgodny wniosek stron. Zostanie o niej wzmianka w akcie małżeństwa. Natomiast po zniesieniu separacji ustają wszystkie jej skutki. Jeżeli chodzi o koszty za zgodny wniosek stron, zapłacimy 100 zł, natomiast opłata od pozwu o separację złożonego przez jedną stronę wynosi 600 zł. Kwestię alimentów i orzeczonej separacji, poruszę w kolejnych wpisach, na które już dziś serdecznie zapraszam.

You may also like

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *