Jak wycofać się z rozwodu?

Dzisiejszy wpis dotyczy problematyki cofnięcia pozwu rozwodowego. Z doświadczenia wiem, że najbardziej interesuje on osoby, które mają wątpliwości co do podjętej decyzji o rozwodzie. Bardzo często składamy pozew o rozwód, ale liczymy jeszcze, że uratujemy małżeństwo. Dziś o tym, czy można się wycofać z rozwodu?

Tak. Warto jednak na samym początku zaznaczyć, że czym innym jest wycofanie pozwu o rozwód, a czym innym zawieszenie postępowania. Kiedy jesteśmy w stu procentach pewni, że nasze małżeństwo może się jeszcze udać, możemy złożyć oświadczenie o cofnięciu pozwu, w którym uargumentujemy swoją decyzję. Nikt nas na siłę nie „rozwiedzie” sąd przychyla się do takich oświadczeń. Teraz parę słów o zawieszeniu rozwodu!

W tym miejscu należy przytoczyć art. 440 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi:

§ 1. Jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie. Zawieszenie takie może nastąpić tylko raz w toku postępowania. § 2. Podjęcie postępowania następuje na wniosek jednej ze stron; (…).

Analizując powyższe, sąd na zgodny wniosek stron, może zawiesić postępowanie rozwodowe. Nie zostaną wtedy podjęte, żadne czynności w sprawie rozwodowej, a my mamy czas na spokojne przemyślenie decyzji. Sąd w czasie zawieszenia nie rozpatruje wniosków, ani nie wyznaczy terminu rozprawy. Mamy na to rok, jeżeli po roku nie podejmiemy postępowania, sąd umorzy sprawę rozwodową. Zawsze warto ten czas dobrze, wykorzystać na ratowanie związku. Zaleca się wtedy podjąć terapię małżeńską, rozwiązać stare problemy niekiedy te z nałogami, skorzystać z pomocy specjalisty np. psychologa. Spotkałam się ze stwierdzeniem, że to taki czas dla małżonków na zasadzie „być albo nie być” dla ich relacji. Raz na kilka przypadków udaje się naprawić małżeństwo. Jednak nie będę ukrywała, że w znacznej większości kończy się jednak rozwodem.

Co bardzo ważne na sam koniec, pamiętajmy, że jeżeli zbyt pochopnie zdecydujemy się na zawieszenie sprawy, sąd będzie mógł podjąć postępowanie dopiero po upływie trzech miesięcy od zawieszenia. Dlatego zawsze staram się, doradzać klientom, którzy zastanawiają się nad wycofaniem bądź zawieszeniem rozwodu, aby dobrze przemyśleli decyzję. Z drugiej strony wszelkie wahania co do podjętych decyzji rozwodowych, zasługują na dodatkowy czas w celu ich przemyślenia.

You may also like

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

More in Rozwody