Dowody w sprawie o rozwód

Emilia rozwód zaplanowała w każdym szczególe. Rozczarowana zdradami męża, postanowiła dobrze przygotować się do rozprawy. Na pierwsze spotkanie ze swoim pełnomocnikiem przyniosła dwie torby dokumentów i listę świadków, która liczyła ponad 13 pozycji. Oprócz tego miała raport detektywa! Oczywiście chce rozwodu z orzeczeniem o winie męża. Powód w tych okolicznościach też zdaje się oczywisty – zdrada małżeńska.

Bardzo często się zdarza, że do mojej kancelarii przychodzi klient „przygotowany” do rozwodu. I z punktu widzenia procesowego to bardzo dobrze, bo dowody to podstawa szczególnie ważna w takich sprawach, gdzie sąd rozstrzyga o winie.

Dziś odpowiem Państwu, jakie są najczęstsze dowody w sprawach o rozwód! W pierwszej kolejności należy wymienić dokumenty urzędowe. Mają one na celu wykazanie tego, co znajduje się w ich treści. Dokumentem urzędowym, który będzie potrzebny podczas sprawy rozwodowej, jest niewątpliwie akt małżeństwa, zupełny bądź skrócony, akt urodzenia dzieci pochodzących z małżeństwa, akty notarialne i inne.

Drugi bardzo ważny i istotny dowód dla sprawy rozwodowej to dokumenty prywatne. Co możemy nazwać dokumentami prywatnymi? Zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o zatrudnieniu, prywatne opinie biegłych, prywatna korespondencja, wydruki z konta bankowego, paragony, wydruki SMS czy e-maili.

Kolejny dowód w sprawie rozwodowej, od którego w zasadzie powinno się zaczynać jakiekolwiek rozważania o dowodach, to przesłuchanie stron, które w sprawach o rozwód jest obligatoryjne! Sąd zadaje wtedy każdej ze stron pytania o przyczyny rozpadu małżeństwa, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, jeżeli strony mają dzieci, to pytania dotyczą dobra dziecka oraz jak strony wyobrażają sobie opiekę nad nim po rozwodzie. Strony wskazują swoje żądania oraz podkreślają sądowi swoje stanowisko.

Kolejny dowód, o którym warto wspomnieć to zeznania świadków. W powyżej przedstawionej historii było ich aż 13, jednak nie zawsze ilość znaczy jakość i o tym warto pamiętać. Całkiem niedawno jedna z moich klientek powołała na świadka swoją przyjaciółkę z pracy. Złożyła ona jednak takie zeznania, które przedstawiły klientkę w złym świetle i zostały w sprawie ocenione na jej niekorzyść.

Świadkami nie mogą być małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia, jak również zstępni strony, którzy nie ukończyli 17 lat. Nie można powołać na świadka osobę niezdolną do komunikowania się i prawidłowego postrzegania świata. Świadkiem nie może być również np. osoba zobowiązana do zachowania tajemnicy państwowej czy zawodowej, co do tych informacji, które uzyskała podczas wypełniania swoich obowiązków.

Dowodami mogą być również nagrania audiowizualne, powołanie opinii biegłego specjalisty, wywiad środowiskowy, w szczególności, jeżeli zaistnieją wątpliwości co do dobra dzieci, pochodzących z małżeństwa, czy raport detektywa, o którym wspomniałam na początku wpisu.

Jeżeli chodzi o rozważania dowodowe, na dziś wystarczy. Oczywiście katalog dowodów nie jest zamknięty, ale do tego tematu będę wracała przy okazji innych wpisów, na które już dziś serdecznie zapraszam.

You may also like

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

More in Rozwody