Zaprzeczenie ojcostwa – To nie jest moje dziecko!

Tytuł szokujący i pewnie wydaje się Państwu, że historie, w których żona zachodzi w ciążę z innym mężczyzną, pojawiają tylko w scenariuszach kiepskich seriali. Życie pisze jednak swoje scenariusze i o tym przekonał się bohater naszego dzisiejszego wpisu Adam.

Na początku myślał, że syn jest bardziej podobny do rodziny żony. Później zaczął łączyć fakty i postanowił zrobić na własną rękę badania DNA. Syn, na którego przyjście na świat tak się cieszył, okazał się nie jego dzieckiem. Żona zdradziła Adama podczas wyjazdu na delegację.

Jak w takiej sytuacji postąpił Adam?

Zdecydował się wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Na gruncie prawa rodzinnego funkcjonuje pojęcie domniemania ojcostwa. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego rozwiązania, lub unieważnienia, domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki. Inna sytuacja występuje, jeżeli dziecko urodziło się przed upływem tych trzystu dni, jednak już po zawarciu przez matkę kolejnego związku małżeńskiego, wtedy domniemywa się, że dziecko pochodzi od drugiego męża (takie sytuacje zdarzają się często).

Jednak jak powszechnie wiadomo, każde domniemanie można obalić. I właśnie obalenie takiego domniemania, następuje na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Zapis w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wskazuje:

Art. 63. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.
Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa w praktyce to głównie dowody. Oczywiście ciężar dowodowy będzie spoczywał na Adamie. Musi on wykazać, że nie jest ojcem dziecka żony. W tym pomogą mu na pewno badania DNA, które wcześniej przeprowadził. Istotną kwestią będą również zeznania świadków, którzy np. posiadają wiedzę na temat relacji żony z innymi mężczyznami.

Warto wskazać dwa przypadki, kiedy powództwo takie nie jest możliwe:

1. w przypadku kiedy dziecko umiera.

2. kiedy zostało poczęte na skutek zabiegu medycznego, na który została wyrażona zgoda.

Na sam koniec, teza bardzo ciekawego wyroku Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2000 roku o sygnaturze akt III CKN 1422/00.

Celem procesu o zaprzeczenie ojcostwa nie jest ustalenie ojcostwa biologicznego męża matki, lecz obalenie ustawowego domniemania, że dziecko od niego pochodzi.

You may also like

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *