Jak zepsuć byłemu mężowi Święta? Kontakty z dzieckiem w Święta

Nad tym właśnie przez cały miesiąc zastanawiała się Ewa, była żona Krzysztofa. Kobieta postanowiła, niestety do swojego planu zemsty rozwodowej, wciągnąć dzieci. Krzysztof w wyroku rozwodowym miał ustalone kontakty z dziećmi w co drugi weekend miesiąca i zawsze w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Ewa postanowiła pokrzyżować plany Krzysztofa…

Na parę dni przed Bożym Narodzeniem poinformowała go, że wyjeżdża z dziećmi do Zakopanego. Nie licząc się ani z Krzysztofem, ani z jego mamą (babcią dzieci), która bardzo chciała spędzić święta z wnuczkami. Krzysztof jest oburzony zachowaniem byłej żony. Dobrze wie, że wyjazd do Zakopanego to pewnego rodzaju zemsta. Tylko pytanie, czy Ewa mści się tylko na Krzysztofie, czy może również na dzieciach, które chcą spotkać się z tatą w święta?

Temat kontaktów rodzica z dzieckiem przed świętami bardzo często pojawia się w kancelarii. To zupełnie zrozumiałe, bo każdy rodzić chce spędzić z dziećmi ten szczególny czas. Analizując sprawę Krzysztofa w pierwszej kolejności, należy zaznaczyć, że zarówno on, jak i jego była żona Ewa, mają niczym nieograniczoną władzę rodzicielską. Każdy z nich jest obowiązany to przestrzegania wyznaczonych kontaktów z drugim rodzicem przez sąd.

Krzysztof próbował najpierw rozmawiać z byłą żoną. Nie podała mu żadnych argumentów, dlaczego wyjazd musi być w święta, kiedy on już wszystko zaplanował. Żadnych argumentów oprócz tego, że skoro z żoną rozwiódł się, to ma święta spędzać sam!

Co w takich przypadkach? Kilka dni do wigilii, a rodzice nie mogą dojść do porozumienia w bardzo ważnej kwestii, jaką jest świąteczny wyjazd.

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w art. 97 wskazane jest, że:

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Rodzice niewątpliwie w wyżej opisanej historii nie mogą dojść do porozumienia. Tylko czy na parę dni przed świętami Krzysztof jest w stanie coś zrobić? Przecież już za późno na sąd…

Zawsze w takich sytuacjach radzimy próbę mediacji z byłym małżonkiem oraz wskazanie, że ma obowiązek respektować wyrok sądu, w którym kontakty w święta były wyznaczone. Ewa zaplanowała wyjazd bez porozumienia z Krzysztofem, więc z premedytacją chce złamać zasady sprawowania opieki nad dziećmi, które zostały wskazane przez sąd.

Jeżeli Ewa faktycznie wyjedzie, warto stawić się w miejscu kontaktu z dziećmi i wezwać policję. Notatka policyjna dotycząca nierespektowania wyroku może być kluczowa, jeżeli chodzi o utrudnianie kontaktów z dziećmi. Pan Krzysztof powinien to rozważyć, gdyż takie sytuacje mogą się pojawiać w przyszłości.

Krzysztof może również zażądać nałożenia na byłą małżonkę zagrożenia nakazem zapłaty. W takim wniosku powinien wskazać wszystkie dni, w których kontakt z dzieckiem był utrudniany. Koniecznym jest dołączenie do wniosku odpisu orzeczenia lub ugody, w którym uregulowany jest kontakt z dzieckiem. Czasem groźba nakazu zapłaty najlepiej zapobiega takich sytuacjom.

Podsumowując, warto wskazać, że takie zachowanie jak bohaterki powyższego tekstu nie powinno być tolerowane. Prowadzi do konfliktu, który wpływa źle nie tylko na rodzica, który ma utrudniony kontakt świąteczny z dzieckiem, ale przede wszystkim negatywnie odbija się na dzieciach!

You may also like

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *