Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – Możesz słono za to zapłacić

Pomiędzy Darią i Pawłem od dawna nie układało się zbyt dobrze. Rozwód to było upragnione wydarzenie dla obojga z małżonków. Niestety Daria postanowiła, że będzie w każdy możliwy sposób robić na złość mężowi. Paweł miał orzeczone kontakty z dziećmi w wyroku rozwodowym, od piątku do niedzieli, w co drugi weekend miesiąca. Niestety od samego początku Daria za wszelką cenę chciała pokazać, kto tu rządzi…

Paweł początkowo próbował porozumieć się z byłą żoną. Jednak to nie przynosiło rezultatu. Za każdym razem, gdy pojawiał się po dzieci w wyznaczonych przez sąd terminach, dzieci były albo u dziadków, albo bolał je brzuch, albo miały pilny wyjazd weekendowy z Darią.
Co może zrobić Paweł?

W pierwszej kolejności należy przytoczyć, art. 59815 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi:

§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia, albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

§ 3. Na postanowienia sądu, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie.

Skoro prośba nie pomogła, Paweł może złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty naruszania obowiązku realizacji kontaktów. Daria w dalszym ciągu utrudnia mu kontakty z dziećmi, pomimo orzeczenia sądu. We wniosku należy opisać wszystkie sytuacje, w których kontakt był utrudniany. Każde takie zachowanie może być karane sankcją w postaci kary pieniężnej. Do wniosku należy dołączyć wyrok sądu bądź ugodę, w której zostały ustalone kontakty. Sąd w takich sytuacjach po wysłuchaniu rodziców wydaje zagrożenie nakazem zapłaty za utrudnianie kontaktów. A jeżeli Daria pomimo zagrożenia nakazem zapłaty dalej nie będzie stosowała się do orzeczenia, sąd nałoży na nią karę finansową.

Oprócz kary finansowej Paweł może domagać się zwrotów wszystkich wydatków, które poniósł w związku z kontaktami, które się nie odbyły (bilety do kina, wykupione wycieczki, koszty paliwa).

Nakazanie zapłaty to stosunkowo nowa regulacja, o dużym znaczeniu dyscyplinującym, dzięki której utrudnianie kontaktów przeważnie z ojcami (choć to nie stanowi reguły) staje się zjawiskiem o mniejszej częstotliwości.

You may also like

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *