Podział majątku wspólnego – Kiedy sami nie potrafimy się dogadać, pozostaje nam sąd

Dagmara i Eryk to para, która po 15 latach małżeństwa postanowiła, zakończyć swoją „wspólną drogę”. Sąd orzekł rozwód miesiąc temu, pozostała jednak najważniejsza kwestia dla bohaterów dzisiejszego wpisu – podział majątku wspólnego. Po rozwodzie, który przebiegał w formalnej, aczkolwiek łagodnej atmosferze, nie ma już śladu. Teraz byli małżonkowie przygotowują się do walki o swój majątek. Na początku podział miał być przy okazji rozwodu, jedna sprawa i wspólne stanowisko stron. W trakcie rozwodu jednak nastroje pomiędzy małżonkami się zmieniły i każde z nich chce walczyć o swój majątek w sądzie.

O czym trzeba wiedzieć, przygotowując się na podział majątku wspólnego w sądzie? Tego problemu dotyczy dzisiejszy wpis.

Bohaterowie tekstu są po rozwodzie. To należy podkreślić na samym wstępie, jako że przepisy nie wskazują dokładnie terminu, w którym należy dokonać podziału majątku po orzeczeniu rozwodu. Jednak zawsze doradzam klientom, aby z tym nie zwlekać! Dlaczego? Wszystkie nasze składniki majątkowe mogą zyskać lub stracić na wartości przez zwłokę. Najrozsądniej zatem jest uczynić to zaraz po orzeczeniu rozwodu.

Jak sąd podzieli nasz majątek?

Oczywiście każda sprawa jest indywidualna, jednak z praktyki wynika, że podział 50:50 sądy stosują najczęściej. To nie jest to regułą, ale warto podkreślić, że takie są tendencje. Kluczową rzeczą jest tutaj badanie osobistego nakładu każdego z małżonków na wspólny majątek. Co bardzo ważne, sąd bierze pod uwagę nie tylko nakład pracy zawodowej, ale również nakład osobisty w wychowanie dzieci oraz prowadzenie gospodarstwa domowego.

Przy podziale majątku również istotną rolę odgrywają dowody. Są nimi zeznania stron, dowody z przesłuchania świadków, paragony, faktury, rozmaite kwity, czy zaświadczenia. Często należy powołać biegłego rzeczoznawcę.

Na zakończenie coś więcej o samym wniosku o podział majątku. Opłata sądowa wynosi 1000 zł. Jest to opłata stała w żaden sposób niepowiązana z wartością całego majątku. Jeżeli we wniosku o podział majątku strony wskażą wspólne „rozwiązanie problemu”, możliwe jest zmniejszenie powyższej opłaty do 300 zł. Wniosek o podział majątku wnosimy, w myśl art. 566 Kodeksu Postępowania Cywilnego, do który sądu jest sąd właściwy dla miejsca położenia majątku.

W następnych wpisach opowiem więcej, o składnikach majątku oraz o tym, jak podzielić majątek przedsiębiorcy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *