Historia Patrycji – Pozew o podwyższenie alimentów – część II

Zapewne znacie już Państwo doskonale historię tytułowej bohaterki – Pani Patrycji. Jeżeli nie polecam lekturę ostatniego wpisu: razem z dziećmi rosną ich potrzeby.

Dziś pozostajemy dalej w tematyce pozwu o podwyższenie alimentów. Analizując historię naszej bohaterki, nie mamy wątpliwości, że pozew o podwyższenie alimentów to jedyna szansa na lepsze życie dla jej dzieci. Wysokość alimentów, jak już zostało wskazane, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka jak i możliwości zarobkowych osoby obowiązanej do świadczeń alimentacyjnych. Ustaliliśmy również, że w przypadku Pani Patrycji obie te przesłanki zachodzą, a sytuacja w kontekście stosunków alimentacyjnych uległa znacznej zmianie.

Patrycja zdecydowała się złożyć pozew o podwyższenie alimentów. Prześledźmy teraz co jest najważniejszego w takich sprawach? Na pierwsze miejsce wysuwa się obliczenie kosztów utrzymania. Bez tego nie będziemy w stanie realnie wskazać w pozwie jakiej kwoty żądamy. Najlepiej zrobić sobie listę i spisać kwoty, jakie wydajemy w ciągu miesiąca na: jedzenie, opłaty mieszkaniowe, rachunki, paliwo, przybory szkolne, ubrania, środki czystości, środki higieniczne, lekarstwa, kosmetyki. Drugim kolejnym ważnym krokiem jest przedstawienie przed sądem tych kosztów. Do tego niezbędne będą nam: zaświadczenie o naszych zarobkach, umowa najmu mieszkania (w przypadku Pani Partycji), zaświadczenia ze szkoły o opłatach, paragony za wyżywienie, paliwo itp. Zaświadczenie o zarobkach jest o tyle ważne, że pozwoli ustalić na ile my partycypujemy w tych kosztach utrzymania rodziny.

Często klienci podczas wizyty w kancelarii pytają mnie, o jaką kwotę mogą wystąpić w pozwie o podwyższenie alimentów od osoby zobowiązanej do ich uiszczania. Nie ma żadnych przepisów na gruncie prawa, które stwierdzają, wysokość żądanych alimentów o jakie możemy się ubiegać. Wszystko zależy od stanu faktycznego sprawy, usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych osoby uprawnionej. Dlatego tak ważne jest dokładne wyliczenie kosztów utrzymania rodziny, o którym wspomniałam wyżej.

Właściwym do wniesienia pozwu będzie Sąd Rejonowy: w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, właściwy dla miejsca zamieszkania uprawnionego do podwyższenia alimentów. Bardzo często zdarza się, że pozwany przebywa poza granicami kraju. (W kolejnych wpisach opiszemy dokładnie to zagadnienie, łącznie ze wskazaniem jak wyegzekwować alimenty z za granicy). Natomiast w kontekście dzisiejszego wpisu warto wskazać, że jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w kraju, pozew należy złożyć do sądu dla miejsca zamieszkania powoda, gdyż jeżeli nawet powód przebywa za granicą, to sprawę może rozpoznać sąd w Polsce.

W pozwie również musi być określona wartość przedmiotu sporu, czyli suma świadczeń za jeden rok, wyliczana na podstawie różnicy pomiędzy dochodzoną a dotychczasową kwotą świadczeń alimentacyjnych.

Oczywiście musimy się powołać na wyrok, w którym były już zasądzone alimenty na dziecko. W uzasadnieniu najważniejsze jest opisanie istotnej zmiany sytuacji czyli usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz zmiany możliwości zarobkowych pozwanego. (wskazanie zwiększonych potrzeb córki, która rozpoczęła naukę w szkole oraz zmiany, która nastąpiła w sytuacji finansowej męża Pani Patrycji). Uzasadnienie pozwu, dowody oraz szczegółowe obliczenie kosztów utrzymania rodziny, to klucz do podwyższenia alimentów.

You may also like

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

More in Alimenty