Żądanie unieważnienia uznania dziecka

Żądanie unieważnienia uznania dziecka

Przedmiotem omówienia w niniejszym artykule będzie żądanie unieważnienia uznania ojcostwa – z uwzględnieniem stanu prawnego sprzed nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z dnia 13 czerwca 2009 r. – sytuacji, w której legitymację czynną do wytoczenia powództwa posiada prokurator. W dalszej części artykułu omówiona zostanie często ujawniająca się w toku postępowania kwestia uznania za dowód w …