Jak się rozwieść z „pasożytem” – czyli zawinione przesłanki rozwodu.

Jak się rozwieść z „pasożytem” – czyli zawinione przesłanki rozwodu.

„Mój mąż znalazł sobie znakomity sposób na życie… Od paru lat nie ma pracy, leży na kanapie całymi dniami. Czasem kupi piwo z zasiłku, resztę podkrada mnie albo dzieciom z portfela. W domu nie zrobi nic, nie ugotuje, nie posprząta, nie wyprasuje… Niekiedy również jest agresywny po alkoholu. Nie kwapi się do szukania pracy, chociaż jest zdrowym mężczyzną w sile wieku. Zawsze ma jedną wymówkę: „nie ma dla niego pracy, która byłaby na miarę jego możliwości, a za pół darmo robić nie będzie”. Ja ledwo wiąże koniec z końcem, nasze małżeństwo dawno się już rozpadło… czy muszę utrzymywać tego pasożyta?

Takie zachowanie jest bardzo powszechnym zjawiskiem. Możemy pokusić się o takie stwierdzenie, bo w sprawach rozwodowych motyw „nieróbstwa” kolokwialnie mówiąc, przewija się bardzo często.

Przechodząc do meritum, brak przyczyniania się do potrzeb rodziny może stanowić zawinioną przyczynę rozwodu. Dlaczego? W tym miejscu należy przytoczyć fragment kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w art. 23 stanowi:

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Powyższy przepis stanowi tak zwaną zasadę równych praw i obowiązków małżonków. Jeżeli jeden z małżonków nie wywiązuje się z tej zasady, można uznać to zawinioną przyczynę rozwodu. A czy taki zachowanie może stanowić przyczynę trwałego i zupełnego rozkładu pożycia? To oceni już sąd, gdyż każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana. Jednak posiłkując się informacjami z powyższej historii, wysoce prawdopodobne, że mąż, którego żona utrzymuje latami, będzie w ocenie sądu główną przyczyną rozpadu związku małżeńskiego.

Reasumując nie tylko zdrada, przemoc, alkohol, czy inne uzależnienia mogą stanowić zawinione przesłanki rozwodowe. Są również inne zachowania małżonków, które odbijają się negatywnie na ich związku małżeńskim, prowadząc do rozwodu.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *