Czy zarobki partnera/partnerki byłego małżonka mają wpływ na alimenty?

Czy zarobki partnera/partnerki byłego małżonka mają wpływ na alimenty?

Pod ostatnim wpisem wywiązała się dyskusja czy zarobki nowego partnera/partnerki są brane pod uwagę w postępowaniu alimentacyjnym. Żeby lepiej zobrazować temat, ważny przykład:

Arek od trzech lat związany jest z Zuzanną. Ma zasądzone alimenty na swojego syna z poprzedniego małżeństwa 500 zł miesięcznie. Wykazywał w chwili orzekania o alimentach, bardzo skromne zarobki, wynajmował mieszkanie i nie prowadził działalności gospodarczej. Teraz mieszka w domu nowej żony. Kobieta również zatrudnia go w swojej firmie transportowej. Status majątkowy mężczyzny uległ znacznej poprawie…

Czy to sprawia, że była żona Arkadiusza ma szanse na podwyższenie alimentów na syna?

Tak! Pomiędzy Arkadiuszem a Zuzanną istnieje więź ekonomiczna. Prowadzą oni wspólnie firmę, a także gospodarstwo domowe. Co oznacza, że wiele się zmieniło w potrzebach i wydatkach mężczyzny. Sąd ponownie rozstrzygając w kwestii alimentów, weźmie pod uwagę, że status materialny mężczyzny przez zawarcie związku małżeńskiego znacznie się poprawił, w związku z czym, jest on w stanie zaspokoić w większym stopniu usprawiedliwione potrzeby dziecka.

W tym miejscu warto przytoczyć art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Tutaj nie można kwestionować, tego, że związek i małżeństwo z Zuzanną ma wpływ na status majątkowy mężczyzny. Sytuacja uległa diametralnej zmianie, porównując obecne życie mężczyzny z chwilą kiedy sąd orzekał o alimentach na syna.

Żona Arkadiusza musi jedynie wykazać, że potrzeby dziecka znacznie wzrosły a jej mąż ma przy tym zupełnie inne możliwości zarobkowe. Składając pozew o podwyższenie alimentów warto,  jest również, wykazać przed sądem konkretne dowody na zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka, oraz przybliżyć koszty jego utrzymania.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *