Skutki uznania dziecka – czyli co to zmienia w życiu dziecko

Skutki uznania dziecka – czyli co to zmienia w życiu dziecko

Grzegorz dowiedział się, że ma trzyletnią córkę z byłą partnerką. Z jakimi zmianami w życiu oraz konsekwencjami musi zmierzyć się mężczyzna po uznaniu dziecka?

Kolejną bardzo ważną kwestią, której nie sposób nie poruszyć, omawiając temat ojcostwa, są skutki uznania dziecka. Uznanie dziecka to nie tylko wizyta w urzędzie stanu cywilnego i wpisanie ojca do „papierów”. Wiąże się to z określonymi prawami, ale i również obowiązkami względem dziecka! I właśnie o tym przeczytacie Państwo poniżej:

Uznanie dziecka to przede wszystkim wiele zmian, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i w tej majątkowej. W pierwszej kolejności warto wskazać, że ojciec dziecka zyskuje władzę rodzicielską. Ma on prawo decydować m.in. o wychowaniu, kształceniu dziecka. Ponosi on odpowiedzialność za swoje dziecko, sprawuje nad nim piecze. Ważna jest również kwestia nazwiska! Dziecko z chwilą narodzin otrzymuje takie nazwisko, jakie jest wskazane w oświadczeniu, które jest składane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeżeli rodzice nie są zgodni co do nazwiska, zwykle stosuje się takie rozwiązanie, że dziecko nosi nazwisko matki oraz dołączony drugi człon nazwiska ojca.

Sfera majątkowa:

Z chwilą uznania dziecka nabywa ono prawo do dziedziczenia po swoim ojcu, a także przysługuje mu prawo do zachowku. Drugą i chyba najważniejszą kwestią, jeżeli chodzi o strefę majątkową, są alimenty!

Zgodnie z art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi:

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania

Z chwilą ustalenia ojcostwa ciąży obowiązek alimentacyjny względem swojego dziecka. Od tej chwili Grzegorz, będzie musiał łożyć na utrzymanie córki.
(Obowiązek alimentacyjny dotyczy również okresu przed uznaniem dziecka, za niego matka również ma prawo żądać rekompensaty od ojca dziecka).

Mając na uwadze, wszystko co zostało napisane wyżej przed Grzegorzem radykalne życiowe zmiany. Tymczasem zapraszamy na kolejny tekst o ustaleniu ojcostwa, który pojawi się niebawem na naszym blogu.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *