Mój mąż jest sprytny… Stosuje przemoc psychiczną…

Mój mąż jest sprytny… Stosuje przemoc psychiczną…

Agnieszka twierdzi, że jej mąż jest bardzo sprytny bo stosuje przemoc psychiczną w taki sposób, że za nim do niej dotarło, jak wygląda jej małżeństwo, kilka lat przeżyła w piekle. Kobieta nie sądziła, że zachowanie męża to przemoc psychiczna, której ona jest ofiarą… Dopiero kiedy prawie wylądowała w szpitalu psychiatrycznym, ocknęła się, że wiecznie zły nastrój męża, jego humory i obrażanie wszystkich nie jest normalnym zachowaniem…

Wyzwiska i porównywanie były w jej życiu na porządku dziennym. Zawsze mówił, że jest nikim, że niczego nie osiągnie… i tak trwała parę lat, bo dzieci, bo nie utrzyma się sama, bo to tylko chwilowe… Chwilowe jednak nie było… kobieta przez 10 lat była ofiara sprawcy przemocy psychicznej, który rósł w siłę i czerpał z poniżania żony satysfakcję.

Co to jest przemoc psychiczna?

Według legalnej definicji przemoc psychiczna to wywieranie wpływu na procesy myślowe, stan psychiczny osoby oraz jej samopoczucie, bez jej przyzwolenia. Bardzo często za pomocą groźby, krzyku, obelg, wyzwisk, poniżania, straszenia przemocą fizyczną.

W naszej pracy spotykamy na co dzień ofiary przemocy psychicznej, zupełnie nieświadome swojego losu. Niejednokrotnie myślące, że tylko przemoc fizyczna jest przesłanką do rozwodu. Ile razy słyszeliśmy „nie uderzył, to sąd nie da mi rozwodu z jego winy”… Nic bardziej mylnego! Przemoc psychiczna jest przesłanką do orzeczenia rozwodu z winy małżonka/małżonki.

Tutaj jednak największym wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć, jest udowodnienie stosowania przemocy psychicznej. Sprawcy przemocy psychicznej są bardzo sprytni, chcą udręczyć swoją ofiarę, ale zazwyczaj robią to bez świadków.

Często przed sądem przy udowodnieniu winy pomagają nam wydruki SMS, sąsiedzi, którzy słyszeli stosowanie przemocy za ścianą, nagranie awantur. Kto z nas nie pamięta słynnych taśm znanego polityka, które ujawniła jego żona?

Analizując temat przemocy, nie sposób również nie wskazać na art. 207 kodeksu karnego, który stanowi:

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

To właśnie kodeks karny jest niezwykle pomocy, w kwestii stosowania przemocy psychicznej w rodzinie. Niekiedy sprawy karne, które są zakładane sprawcy przemocy psychicznej w rodzinie mają duży wpływ na sprawę rozwodowa! Więcej o tym w kolejnych wpisach.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *