Sprawa o rozwód a wywiad środowiskowy – kiedy kurator zagości w Twoim domu

Sprawa o rozwód a wywiad środowiskowy – kiedy kurator zagości w Twoim domu

Klientka, która jest w trakcie dość skomplikowanego rozwodu, zapytała ostatnio: „czy będą przychodzili mi do domu?”. Postanowiliśmy dzisiejszym wpisem udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie.  W zależności od konkretnej sprawy rozwodowej oraz jej przebiegu musimy pamiętać, że sąd może, ale nie musi zarządzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Na wstępie warto przytoczyć art. 434 kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 434. Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron.

Z naszej praktyki sytuacją, w której najczęściej sąd decyduję się na wywiad środowiskowy, jest troska o małoletnie dzieci stron. Sąd wtedy priorytetowo chce zbadać warunki wychowawczo bytowe dzieci. Najczęściej wywiad jest zarządzony jeszcze przed pierwszą rozprawą. Również warto wskazać, że w toku sprawy rozwodowej są ujawniane niekiedy szczegóły z życia rodziny, które mogą dla sądu wydawać się dodatkowo niepokojące. Wywiad natomiast ma dać pełen obraz sytuacji życiowej danej rodziny, nie tylko z własnej subiektywnej relacji jej członków.

Kolejną ważną kwestią, która jest weryfikowana w wywiadzie środowiskowym to warunki mieszkaniowe. Często jeden z rodziców domaga się opieki naprzemiennej, nie myśląc o zapewnieniu dziecku dogodnych warunków mieszkaniowych. Z reguły sąd wyznacza do przeprowadzenia wywiadu kuratora, który odwiedza dany dom/mieszkanie. Zadaniem kuratora jest sprawdzenie czy dziecko ma miejsce do nauki, wypoczynku oraz godne warunki bytowe. Niech jednak Państwo nie myślą, że to zapowiedziana wizyta przy herbatce…

O to właśnie w tym chodzi! Otoczenie dziecka musi być naturalne. Podczas wywiadu kurator zada kluczowe pytania dotyczące wychowania, spędzania czasu z dziećmi. Pytania zostaną zadane osobno rodzicom, osobno dzieciom. Taki wywiad może być ważnym dowodem w spawie o rozwód, gdyż kurator w swojej opinii może zawrzeć wnioski końcowe, które bezpośrednio sprowadzają się do wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienia czy ograniczenia władzy rodzicielskiej, do wyznaczenia kontaktów z dzieckiem.

Warto wziąć pod uwagę, że to jak wyjdzie wywiad może znacząco wpłynąć na przebieg sprawy. Temat jest na tyle obszerny, że wrócimy do niego w kolejnych wpisach.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *