Jak odzyskać swoje pieniądze po nieudanym małżeństwie… – zwrot wydatków i nakładów

Jak odzyskać swoje pieniądze po nieudanym małżeństwie… – zwrot wydatków i nakładów

Podział majątku wywołuje ogromne emocje pomiędzy małżonkami. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się kolejną „trudną kwestią”, a mianowicie zwrotem wydatków oraz nakładów koniecznych. W pierwszej kolejności powinni Państwo jednak przeczytać historię pewnego małżeństwa, która pozwoli lepiej zobrazować, kiedy tak naprawdę można mówić o zwrocie wydatków oraz nakładów.

Gabriela i Artur decyzję o rozwodzie podjęli już dawno. Teraz zastanawiają się jak rozwiązać skomplikowane sprawy majątkowe. Artur miał przed ślubem swoje mieszkanie w kamienicy. Mieszkanie było jednak do generalnego remontu oraz przebudowy. Gabriela przeznaczyła wszystkie swoje oszczędności oraz pieniądze, które dostała od rodziców, a także sprzedała swój luksusowy samochód, na remont mieszkania Artura. Była to dosyć wysoka kwota bo opiewała sumę ok. 90 tysięcy złotych. Czy może teraz domagać się ich zwrotu? Kobieta ma wszystkie faktury oraz dokumenty dotyczące remontu mieszkania w kamienicy.

Powyższa sytuacja przedstawia nakłady z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego z nich. W tym miejscu należy przytoczyć art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.

Gabriela może żądać zwrotu wydatków i nakładów, do rozliczenia się z Arturem. W powyższej sytuacji jest to jedyne uczciwe rozwiązanie kwestii majątkowych pomiędzy małżonkami i taką też propozycję kobieta zamierza złożyć Arturowi.


Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *