Choroba psychiczna męża – przesłanka do unieważnienia małżeństwa

Choroba psychiczna męża – przesłanka do unieważnienia małżeństwa

„Córka wyszła za mąż dwa lata temu, mamy poważne podejrzenia, że zięć cierpi na chorobę psychiczną i zataił to przed nami. Czy córka może starać się o unieważnienie małżeństwa?”

Wczoraj w nocy otrzymaliśmy taką wiadomość od naszej czytelniczki. Spieszymy więc z odpowiedzią na to pytanie. Na wstępnie należy przytoczyć art. 12 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art. 12. § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa

§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków  może żądać każdy z małżonków.

§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po ustaniu tej choroby.

Tak, córka może żądać unieważnienie małżeństwa z powodu choroby męża, skoro choroba została, zatajona przed ślubem i nadal istnieje. Jednak warto wskazać, nie ma tu znaczenia czy wiedziała o chorobie przed ślubem. Ważne, że choroba nie ustała i nadal trwa. O unieważnienie może starać się każdy z małżonków. Małżonek, który wiedział o chorobie przed ślubem, zostanie przez sąd określony jako ten, który zawierał małżeństwo w złej wierze. Warto dodać, że w złej wierze może być zarówno jeden małżonek jak i oboje z małżonków.

Więcej na temat unieważnienia znajdziecie Państwo czytając nasz wpis: Rozwód czy unieważnienie


Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *