Do rozwodu nie zobaczysz córek- zabezpieczenie kontaktów

Do rozwodu nie zobaczysz córek- zabezpieczenie kontaktów

Po ostatnim wpisie dotyczącym zmian, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości, spłynęło wiele pytań na naszą skrzynkę. Na jedno z nich chcemy odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie. Poniżej fragment wiadomości od naszego czytelnika:

„Zmiany może coś pomogą, ale co zrobić, kiedy żona grozi mi, że do wyroku rozwodowego nie zobaczę córek. W przyszłym tygodniu składam pozew. Rozwód na pewno potrwa kilka miesięcy, czy może mi utrudniać w tym czasie kontakty z dziećmi?”

Niestety, znamy wiele przypadków, kiedy to rodzic, podczas trwania rozwodu, drugiemu utrudnia kontakty z dzieckiem, często posługując się błędną argumentacją:  „nie ma wyroku, nie ma kontaktów” (…). Dlatego dzisiejszy wpis dotyczy tematyki zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem. Tytułem wstępu dodajmy, że wniosek o zabezpieczenie kontaktów, może być złożony w trybie art. 730 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi:

Art. 730. § 1. W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

§ 2. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

Analizując powyższe, warto zaznaczyć, że czym innym jest uregulowanie kontaktów z dzieckiem, a czym innym zabezpieczenie podczas trwania sprawy rozwodowej. Z doświadczenia wiemy, że wniosek o zabezpieczenie kontaktów, warto zawrzeć w pozwie, szczególnie jeżeli jest się Powodem w postępowaniu rozwodowym. Często rodzice utrudniają podczas sprawy rozwodowej kontakty z drugim rodzicem, działając pod wpływem negatywnych emocji związanych z rozwodem.

Co warto wiedzieć o postanowieniu o zabezpieczeniu kontaktów? Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów jest wydawane na czas trwania sprawy rozwodowej. Powinno zapaść po przeprowadzeniu pierwszej rozprawy. Ma ono charakter szybkiej decyzji. Sąd nie będzie wnikliwie analizował materiału, jednak przygotuj się, na przesłuchanie stron dotyczące tej kwestii. Pamiętać też należy, że na rozprawę trochę poczekamy, terminy rozpraw w zależności od danego miasta są wyznaczane zazwyczaj po parunastu tygodniach od złożenia pozwu. Zdarza się również, że postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów przychodzi pocztą. Zapamiętaj również, że postanowienie o zabezpieczenie kontaktów ma status natychmiastowej wykonalności. Czyli możliwe będzie zaraz po jego wydaniu, egzekwowanie kontaktów z dziećmi, nawet jeżeli druga strona się z nim nie zgadza i złoży na niego zażalenie.

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest wnikliwe, szczegółowe przygotowanie wniosku o zabezpieczenie kontaktów. Rozprawa, może ciągnąć się nawet latami, zatem ważne jest zabezpieczenie sobie w tym czasie, nie tylko krótkich spotkań z dzieckiem w tygodniu, ale również zadbanie o wspólny czas podczas ferii czy wakacji.

Reasumując, należy dodać, że zabezpieczenie kontaktów nie jest trwałe i ostateczne. Sąd w wyroku rozwodowym ureguluje szczegółowo zakres odbywania kontaktów z dziećmi. Jednak niewątpliwie na czas trwania rozprawy, jest to swego rodzaju zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, w szczególności kiedy mamy obawy co do utrudniania ich przez drugiego rodzica.


Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *