To moje dziecko – ustalenie ojcostwa

To moje dziecko – ustalenie ojcostwa

Życie pisze różne scenariusze, o czym zapewne każdy z nas się przekonał. Dlatego dzisiejszy wpis będzie należał do tych z kategorii: historie bardziej nietypowe. Omówimy w nim zagadnienia związane z ustaleniem ojcostwa oraz pozwem o ustalenie ojcostwa. Na początek krótki przykład:

Marcin miał romans z koleżanką z pracy. Historia potoczyła się tak, że kobieta zaszła z nim w ciążę, lecz sama podjęła decyzję, że dziecko wychowa się bez ojca. Marcin nie mógł się na to zgodzić…Co powinien zrobić?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że konieczność ustalenia ojcostwa zachodzi wtedy, kiedy nie nastąpiło domniemanie uznania ojcostwa męża matki (w naszej historii jest jednak zupełnie inaczej). Ojcostwo można ustalić na dwa sposoby: poprzez oświadczenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oraz przed urzędnikiem bądź notariuszem, a także przez orzeczenie sądu.

Marcin bohater tekstu nie ma wyboru, musi złożyć pozew o ustalenie ojcostwa. Rozpoczniemy od aspektów formalnych. Pozew należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. W naszym przypadku powodem będzie Marcin, jednak warto wskazać, iż pozew o ustalenie ojcostwa może wytoczyć: matka dziecka, samo dziecko, domniemany ojciec dziecka, prokurator. Ponieważ Marcin jako domniemany ojciec wytacza powództwo, jest ono przeciwko dziecku oraz matce.

W pozwie należy wskazać, wszystkie twierdzenia dotyczące pochodzenia dziecka. Pamiętać tutaj trzeba o art. 85 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi:

§ 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

§ 2. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

Oczywiście w sytuacji, gdy kobieta obcowała jeszcze z innym mężczyzną, którego ojcostwo może być bardziej prawdopodobne, możemy tu mówić o poważnej podstawie do obalenia ojcostwa.

Wracając do treści samego pozwu, najważniejsza jest odpowiednia argumentacja, dlaczego sądzimy, że dziecko jest nasze. Niekiedy ojcowe w takim pozwie żądają nie tylko ustalenia ojcostwa, ale również sami domagają się zasądzenia alimentów dla dziecka czy nadania mu swojego nazwiska. Pamiętajmy również o dowodach mogą, to być zeznania świadków, wyniki badania DNA, czy na przykład wymiana wiadomości z matką dziecka.

W najbliższym czasie opiszemy temat ustalenia ojcostwa od strony matki dziecka wytaczającej powództwo. Wskażemy z jakimi problemami borykają się kobiety, które wnoszą o ustalenie ojcostwa swojego dziecka.


Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *