Kiedy testy DNA zmieniają wszystko!

Kiedy testy DNA zmieniają wszystko!

Antoni podejrzewał, że syn może nie być jego. Płacił jednak byłej partnerce regularnie alimenty. Postanowił zrobić testy DNA. Po otrzymaniu koperty z wynikami okazało się, że miał rację. Co z alimentami, które płacił nie na swoje dziecko? Czy jeszcze można je odzyskać?

Jest rozwiązanie, mężczyzna może żądać zwrotu alimentów od osób faktycznie zobowiązanych do alimentacji na podstawie art. 140 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w myśl którego:

§ 1. Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe, lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

§ 2. Roszczenie przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawnia się z upływem lat trzech.

Warto dodać, że zgodnie z judykaturą nie ma możliwości, aby odzyskać alimenty od osoby uprawnionej do ich otrzymywania, czyli syna. Świadczenie to było zasadne w czasie ich płacenia i były przeznaczane na utrzymanie i wychowywanie dziecka, przy domniemaniu, że mężczyzna jest jego ojcem, więc miało to podstawę prawną.

Mężczyzna w pierwszej kolejności powinien zając się pozwem o uznanie bezskuteczności ojcostwa. Pozew taki jest zasadny, gdy mężczyzna, który uznał ojcostwo,  dowiedział się, że nie jest jednak ojcem dziecka. Pozew składamy po tym, jak powzięliśmy informację, iż nie możemy być ojcem dziecka. W przypadku bohatera tekstu po otrzymaniu wyników DNA. To bardzo ważne, bo mamy termin 6 miesięcy od chwili, w której dowiedzieliśmy się o tym, że dziecko nie jest nasze.

Po uznaniu bezskuteczności ojcostwa można żądać zwrotu świadczenia od osoby, która powinna być zobowiązana do obowiązku alimentacyjnego, czyli od ojca dziecka. O samym uznaniu bezskuteczności ojcostwa powstanie osobny wpis.


Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *