Córka mnie oszukiwała… Jak żądać zwrotu alimentów?

Córka mnie oszukiwała… Jak żądać zwrotu alimentów?

Trzy lata temu córka dostała się na studia. Byłem z niej bardzo dumny. Chociaż sam ledwo wiązałem koniec z końcem, chciałem, aby się kształciła. Płaciłem jej 1000 zł alimentów, ze swojej skromnej emerytury. Niestety córka postanowiła wieść wygodne życie ze swoim chłopakiem kosztem ojca. Na zajęciach pojawiła się tylko parę razy, a pieniądze, które miała wydawać na studia, przeznaczała na utrzymywanie siebie i swojego chłopaka. Czy mogę żądać zwrotu alimentów?

Dzisiejszy wpis dotyczy problematyki zniesienia obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną. Co oznacza data wsteczna? Tutaj bohater powyższej historii zapewne wskaże, chwilę, w której córka została skreślona z listy studentów:

Uchylenie się albo obniżenie alimentów z datą wsteczną to tzw. świadczenie nienależne. W tym miejscu należy wskazać art. 405 kodeksu cywilnego, który stanowi:

Art. 405. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Wobec powyższego osoba, która otrzymała korzyść ze świadczenia nienależnego, zobowiązana jest do jego zwrotu. Utrzymywanie córki, która nie dokłada starań do usamodzielnienia się, jest niewątpliwie niezasadne. Kobieta nie studiowała, oszukiwała ojca, więc może on domagać się zwrotu zapłaconych alimentów.

Pamiętajmy, jednak że to nie jest taka prosta droga. Oczywiście wiele zależy od konkretnej sprawy oraz wykazania dowodów na to, że dziecko pobierało świadczenie nienależne. Musimy pamiętać, że syn czy córką mogą bronić się następującymi argumentami, po pierwsze, że pieniądze zostały wydane, więc nie można mówić o bezpodstawnym wzbogaceniu. Wtedy należy podnosić zarzut, że pobierając alimenty, mógł się liczyć z ich zwrotem, skoro było to świadczenie nienależne. Po drugie sąd nie zasądzi zwrotu świadczenia nienależnego, jeżeli będzie to sprzeczne z zasadami współczucia społecznego.

Jak należy złożyć pozew?

Pozew kierujemy do Sądu Rejonowego, Wydziału Cywilnego. Pamiętajmy o opłacie od pozwu tj. 5% wartości przedmiotu sporu.

W kolejnym wpisie wskażemy Państwu, jak można domagać się zwrotu alimentów po zaprzeczeniu ojcostwa oraz uznaniu bezskuteczności ojcostwa. Serdecznie zapraszamy!


Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *