Zdradzam męża przez internet!

Zdradzam męża przez internet!

„Moja żona zdradza mnie przez Internet”- zaskakujące jest ile na naszej grupie rozwodowej znajdujemy takich wpisów. Czy zdrada przez internet jest możliwa? I jak romansowanie online wpływa na wyrok rozwodowy? O tym w dzisiejszym wpisie.

Bardzo często klienci przychodzą do kancelarii doskonale przygotowani na rozwód. Co to oznacza? Już na pierwszym spotkaniu mają sformułowane żądania, wiedzą co i dlaczego chcą udowodnić mężowi/żonie. Całkiem niedawno odwiedził nas klient, który miał wydruki korespondencji internetowej żony z innym mężczyzną.

Z korespondencji wynika, że żona nigdy nie spotkała się z tym mężczyzną. Było to uczucie w świecie wirtualnym. Jednak padały poważne wyznania i deklaracje.

W tym miejscu należy wskazać art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi:

Art. 23. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Tak, zdrada jest przesłanką, do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka. Czy zdrada uczuciowa również może być przesłanką do orzeczenia rozwodu?
Tu z pomocą przychodzi nam Orzeczenie SN z dnia 24 kwietnia 1951 r., C 735/50

Naruszeniem wierności małżeńskiej jest nie tylko zdrada polegająca na cudzołóstwie, ale także wszelkie zachowanie się małżonka wobec osoby trzeciej płci odmiennej, które może stwarzać pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości.

Zatem mając na uwadze powyższe, zdradą możemy nazwać nie tylko kontakty fizyczne, ale również silną więź emocjonalną z osobą trzecią. Żona bohatera tekstu wyznając miłość przez internet innemu mężczyźnie, na swój sposób dopuściła się zdrady, łamiąc obowiązki małżeńskie, jakie są zawarte w art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Na zakończenie warto, dodać, że najbardziej istotną kwestą w omawianej tematyce jest możliwość wykazania zdrady uczuciowej partnera na potrzeby przyszłej rozprawy rozwodowej. Jak już wcześniej wspomniałam, zdarza nam się załączać wydruki z portalu Facebook dowodzące intymnych i bliskich kontaktów partnerów/partnerek naszych klientów.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *