Kiedy możemy „zawiesić” rozwód?

Kiedy możemy „zawiesić” rozwód?

Takie pytanie wczoraj zadała nam nasza czytelniczka. Przez wyrażenie „zawieszenie rozwodu” oczywiście mamy na myśli zawieszenie postępowania w sprawie o rozwód. Czytelniczka wyjaśniła nam, że bardzo źle układa się jej z mężem. Wniosła sprawę o rozwód w październiku. Pierwsza rozprawa odbyła się trzy dni temu. Podczas rozprawy padły takie słowa jak „idą święta”, „dobro dziecka”, „przemyślmy to”. Nie wnikamy, które z nich wywarły największy wpływ na decyzję klientki, ale postanowiła, że rozwód chce na razie odłożyć…

Czy to możliwe?

W tym miejscu należy przytoczyć art. 440 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi:

§ 1. Jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie. Zawieszenie takie może nastąpić tylko raz w toku postępowania.

§ 2. Podjęcie postępowania następuje na wniosek jednej ze stron; poza tym stosuje się odpowiednio art. 428 nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony na posiedzenie § 2.

Tak, sąd na zgodny wniosek stron może zawiesić postępowanie rozwodowe. Daje nam to gwarancje, że nie zostaną podjęte w tym czasie żadne czynności. Jednak te, które były podjęte przed zawieszeniem postępowania np. zabezpieczenie alimentów, dalej obowiązuje i mogą być skutecznie egzekwowane. Sąd w czasie kiedy postępowanie jest zawieszone, nie rozpatruje wniosków, nie wyznacza terminów rozprawy. Jednak warto wskazać, że po roku, jeżeli nie podejmiemy postępowanie, sąd nie zrobi tego za nas z tzw. „automatu”.

Decydując się na zawieszenie postępowania, pamiętajmy, że nie podejmiemy go ponownie, jeżeli nie upłynęły 3 miesiące od zawieszania.

To bardzo ważne, bo wiele małżeństw decyduję się zawiesić postępowanie i zmienia zdanie po paru dniach.

Zawieszenie postępowania to jest można nazwać czas dla małżonków, który chcą sobie dać na naprawienie relacji, rozwiązanie problemów, ocieplenie stosunków. Wiele razy zawieszenie nie przyniosło zamierzonego skutku i pary podejmowały postępowanie, które prędzej czy później kończyło się rozwodem. Jednak są takie małżeństwa, którym udało się uniknąć rozwodu. Bardzo często małżonkowie czas ten wykorzystują na specjalistyczne terapie małżeńskie, poradnie leczenia uzależnień czy fachową pomoc psychologa. Czy warto? Jeżeli nie jesteśmy przekonani co do naszej decyzji o rozwodzie, to dobre rozwiązanie oraz szansa na przemyślenie wielu kwestii.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *