Babcia i dziadek to nie tylko spadek – wniosek o uregulowanie kontaktów z dziadkami

Babcia i dziadek to nie tylko spadek – wniosek o uregulowanie kontaktów z dziadkami

W rodzinach dzieje się różnie. Bardzo często konflikty występują nie tylko pomiędzy małżonkami, ale również ich rodzicami. Po rozwodzie małżonków, konflikty z ich rodzicami nie znikają, co powoduje, że kontakty z dziećmi są utrudnianie również ich dziadkom. Oto przykładowa historia:

Aneta po rozwodzie ze swoim mężem Piotrem, postanowiła nie tylko jemu utrudniać kontakty, ale również jego rodzicom. Halina i Władysław dziadkowie 7-letniej Amelii, nie widzieli wnuczki od rozwodu syna, czyli od trzech lat. Synowa wyjechała z córką na drugi koniec Polski. Aneta za każdym razem utrudniała Piotrowi kontakt z córką. Niestety zabraniała dziewczynce widywać się również z dziadkami. Parę razy dziadkowie wybrali się 500 km po to, aby odwiedzić wnuczkę, dać jej prezent na Mikołaja czy urodziny, niestety była synowa, im to uniemożliwiła…

Sądowe uregulowanie kontaktów to nie tylko prawo rodziców, mogą o to wnioskować również dziadkowie. W tej kwestii przełomowa była Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1988 r. o sygnaturze akt. III CZP 42/88, w której SN stwierdził:

„Dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci”

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał: „rodzice mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra. Winni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te wynikające często z silnych więzów emocjonalnych zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuków nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra”.

Kontakty z krewnymi, dziadkami utrzymywanie więzi rodzinnych to niezwykle istotna kwestia w prawidłowym rozwoju dziecka. Sytuacja jak w powyższej historii, kiedy synowa nie lubi swojej byłej teściowej i teścia jest niedopuszczalna.

Jak wygląda taka sprawa?

Dziadkowie mogą złożyć wniosek do sądu o uregulowanie kontaktów z wnukami. Sąd rozpoznając taką sprawę, przede wszystkim będzie miał na uwadze dobro i prawidłowy rozwój dziecka. Tylko w uzasadnionych wypadkach można dziadkom zabronić kontaktów z wnukami. (o tym była mowa w poprzednim wpisie). Rodzice często nadużywają swojej władzy rodzicielskiej… i np. z powodu konfliktu z teściową, zabraniają swoim dzieciom widywać się z dziadkami. To po stronie dziadków w takich sytuacjach musi występować inicjatywa, gdyż to oni składają do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów. Dziadkowie muszą pamiętać, że we wniosku oprócz uzasadnienia i szczegółowo opisu utrudniania kontaktów należy dołączyć akt urodzenia dziecka.

Na sam koniec warto wskazać, że takich spraw jest coraz więcej i że dziadkowie coraz śmielej walczą o kontakt ze swoimi wnukami.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *