Nie zawsze dziadkowie są dobrzy dla naszych dzieci…

Nie zawsze dziadkowie są dobrzy dla naszych dzieci…

Pod ostatnim postem na naszym Facebooku zawrzało. Dotyczył on kontaktów dziecka z dziadkami. W ciągu godziny naszą skrzynkę zalało morze pytań dotyczących tej tematyki. W dzisiejszym wpisie odpowiemy na jedno z nich: „Czy można zakazać kontaktów dziecka z jego dziadkami” na to pytanie pomoże odpowiedzieć nam kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Art. 113[2]. § 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:
1) zakazać spotykania się z dzieckiem,
2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
5) zakazać porozumiewania się na odległość.

Art. 113[3]. Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Art. 113[6]. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Tak w określonych wypadkach, jeżeli zagrożone jest dobro dziecka, sąd może zakazać kontaktów z dziadkami. Jednak warto tu wskazać, że powodem do zakazania utrzymywania kontaktów z dziadkami nie może być brak naszej sympatii do byłej teściowej.

Sąd zakaże kontaktów, jeżeli poprzez kontakty zostały lub mogą zostać naruszone dobra dziecka. Prowadziliśmy kiedyś sprawę naszej klientki, której syn razem ze swoim ojcem, miał ustalone kontakty raz w miesiącu. Ojciec jej syna zabierał go do swojego ojca, czyli dziadka chłopca. Dziadek podczas wizyt wnuczka urządzał libacje alkoholowe. Dziecko bało się dziadka, który pod wpływem alkoholu był agresywny. To jest właśnie taka sytuacja, kiedy dobro dziecka zostaje naruszone.

Ponieważ ten temat budzi spore zainteresowanie, w następnym wpisie omówimy, jak walczyć o kontakty z wnukiem w przypadku kiedy są one nam utrudniane.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *