Gdzie moje dziecko ma miejsce zamieszkania?

Gdzie moje dziecko ma miejsce zamieszkania?

Rozwód to nie tylko istotne zmiany w życiu dla dorosłych, ale przede wszystkim diametralna zmiana życia dla małoletnich dzieci rozwodzących się małżeństw. Zmiany dotyczą nie tylko sfery emocjonalnej, ale także zmiany miejsca zamieszkania dziecka czy zmiany szkoły, wyjazdu za granice.

Ostatnio klientka zapytała nas: „gdzie moje dziecko ma miejsce zamieszkania? U mnie czy u swojego ojca?”. Warto dodać, że klientka zdecydowała przy rozwodzie razem z mężem, że dla dobra córki będą sprawowali opiekę naprzemienną.

Najpierw wskażemy Państwu, co to jest właściwie miejsce zamieszkania. Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego, który stanowi:

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Ostatnio coraz częściej w wyrokach rozwodowym, sąd nie ogranicza władzy rodzicielskiej żadnemu z rodziców, więc przysługuje ona zarówno mamie, jak i tacie dziecka. Co w takich sytuacjach z miejscem zamieszkania dziecka? Tu z pomocą przychodzi nam Ustawodawca, zgodnie z art. 26 § 2. kodeksu cywilnego:

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Czasem nie da się wskazać, gdzie dziecko na stałe przebywa, np. jak w historii naszej klientki, kiedy rodzice sprawują na nim opiekę naprzemienną w systemie dwutygodniowym. Wtedy o tym, gdzie dziecko ma miejsce zamieszkania, rozstrzyga sąd.

Więcej o opiece naprzemiennej pisaliśmy tutaj, zachęcamy do lektury tekstu.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *