Kiedy się nie rozwiedziemy?

Kiedy się nie rozwiedziemy?

Przeważnie na naszym blogu wpisy dotyczą tego, jak się rozwieść czy jak wygląda sprawa rozwodowa. Dzisiejszy tekst będzie inny, gdyż wyjaśni Państwu, kiedy się nie rozwiedziemy. Nie zawsze, aby otrzymać rozwód wystarczy trwały i zupełny rozkład pożycia, o którym piszemy tak często. Dlaczego tak jest? Na to pytanie pomoże, odpowiedzieć nam art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi:

Art. 56. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Kiedy się nie rozwiedziemy?

– kiedy ucierpi na tym dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Przykład: Siedmioletni syn stron ma poważne zaburzenia w związku z rozwodem rodziców, co rzutuje na jego psychikę, osobowość i prawidłowe funkcjonowanie.

-rozwiązanie małżeństwa jest również niemożliwe, gdy będzie to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Przykład: Anna walczy z rakiem, Jan postanowił porzucić małżonkę, zostawiając ją bez opieki i wsparcia.

– kiedy jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

Przykład: Alicja zostawiła męża, dla kolegi z pracy, mąż Alicji chcę ratować małżeństwo albo chociażby spróbować poddać się mediacjom.

Oczywiście każda z powyżej opisanych „przeszkód” rozwodowych zostanie przez sąd dokładnie zbadana. Sąd wnikliwie sprawdzi, czy w konkretnym przypadku orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *