Jak uniknąć wakacyjnych konfliktów z byłym małżonkiem?

Jak uniknąć wakacyjnych konfliktów z byłym małżonkiem?

W jednym z kurortów na południu Włoch, wypoczywa mama, tata i syn. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że para 3 lata temu się rozwiodła. Od tej pory widują się tylko przy okazji sprawowania opieki nad ich synem oraz właśnie na wakacjach. Syn, wówczas 11-latek , poprosił rodziców żeby nie odbierali mu wakacji spędzonych wspólnie z rodzicami.

Może ta historia zabrzmiała „patchworkowo”, ale kiedy prowadzimy sprawy, w których rodzice porywają dzieci na wakacje, bo mąż/żona robią im na złość, to jednak słysząc takie sytuacje czujemy miłe zaskoczenie. O tym jak wyglądają „wakacyjne” konflikty pisaliśmy tutaj: Dzień taty i wakacje

Rzeczywistość wygląda jednak zgoła inaczej i bliżej jej historii z wpisu ”dzień taty i wakacje” niż do wspólnego wypoczynku z synem. Dziś chcemy krótko przypomnieć niezbędne kwestie, które pozwolą nam uniknąć wakacyjnych konfliktów pomiędzy byłymi małżonkami.

Po pierwsze i najważniejsze: zgoda drugiego rodzica. Zgodnie z art. 97. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Wyjazd z dzieckiem za granicę czy też na wakacje na terenie kraju należy do tzw. istotnych spraw z zakresu planowania władzy rodzicielskiej, jeżeli nasz były małżonek/małżonka nie są pozbawieni praw rodzicielskich musimy planując wyjazd mieć zgodę małżonka/małżonki na taki wyjazd. Nie ma znaczenia tutaj czy jedziemy w słowackie Tatry czy na wycieczkę do Hiszpanii.

Po drugie pamiętajmy różnie pomiędzy byłymi małżonkami bywa, więc przed wykupieniem wycieczki warto taką zgodę posiadać, najlepiej w formie pisemnej. Jeżeli chodzi natomiast o wyrobienie paszportu dla dziecka tutaj potrzebny jest podpis obojga rodziców, wiążę się to z wizytą w urzędzie bądź u notariusza, który wydaje specjalne zaświadczenie, że rodzic zgadza się na paszport.

Podsumowując jeśli drugi rodzic posiada władzę rodzicielską, to w istotnych sprawach, takich jak wyjazd za granicę, decyzja musi być podjęta wspólnie.

Jakich formalności należy dopełnić wyjeżdżając z dzieckiem za granicę po rozwodzie?

1. Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania. Wydanie paszportu osobie małoletniej następuje na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, po złożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych (z wyjątkiem dzieci do 12 roku życia) oraz wniesieniu należnej opłaty.

2. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców, lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

3. Jeżeli o paszport dla dziecka występuje opiekun prawny, należy przedłożyć do wglądu zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opieki nad małoletnim.

4. Jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, a kontakt z rodzicami dziecka jest niemożliwy, należy dołączyć do wniosku o wydanie paszportu orzeczenie sądu rodzinnego zezwalające na wydanie paszportu.

5. Dziecko do 18 roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu. Wyjątkiem jest małoletni do 5 roku życia, którego obecność nie jest wymagana.
Warto podkreślić na koniec, że wyjazd dziecka za granicę należy do tzw. istotnych spraw z zakresu planowania władzy rodzicielskiej, jeżeli nasz były małżonek/małżonka nie są pozbawieni praw rodzicielskich oraz niezaistniała żadna z wyżej wymienionych sytuacji, musimy mieć zgodę małżonka na taki wyjazd. Zgoda obojga rodziców jest konieczna i dotyczy zarówno 3 dniowego wyjazdu do Berlina, jak i rocznego pobytu dziecka w Stanach Zjednoczonych. Nie sposób tu przytoczyć podstawy prawnej:

Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Ps. Zgoda na wyjazd dziecka za granicę nie musi być wyrażona w jakiejś szczególnej formie, choć dla celów dowodowych warto, aby była sformułowana np. w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Jednak co ważne i jak już zostało wspomniane, zgoda na wyrobienie dziecku paszportu wymaga podpisów obojga rodziców w urzędzie paszportowym, ewentualnie dokumentu notarialnego, zaświadczającego o zgodzie rodzica na paszport dla dziecka.

W przypadku, jeśli ojciec dziecka posiada władzę rodzicielską, to w istotnych sprawach, takich jak wyjazd za granicę, decyzja musi być podjęta wspólnie.

Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *