Jakie są przyczyny unieważnienia małżeństwa?

Jakie są przyczyny unieważnienia małżeństwa?

Celina, zbuntowana 16 latka postanowiła wyjść za mąż za sporo starszego Jana. Oszukała mężczyznę, że ma 23 lata pokazując mu fałszywy dowód osobisty, którym posługiwała się po ucieczce z domu rodzinnego. Parę miesięcy po ślubie prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. Policjanci, którzy ją zatrzymali ustalili, iż kobieta nie tylko nie posiada prawa jazdy, ale również posługuje się fałszywym dowodem osobistym. Prokurator prowadzący sprawę Celiny dowiedział się o braku zgody sądu na zawarcie małżeństwa ( Celina miała 16 lat) i wystąpił do sądu z pozwem o unieważnieni małżeństwa. Małżeństwo zostało unieważnione przez sąd.

Przyczyny unieważnienia małżeństwa są uregulowane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, zgodnie z Art. 151:

1. Małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 zawarcie małżeństwa § 2 zostało złożone:
1) przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony;
3) pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu okoliczności wymienionych w § 1 może żądać małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą.

§ 3. Nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.

Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *