Brak zaufania? Rozdzielność!

Brak zaufania? Rozdzielność!

Alina wyszła za Władysława 3 lata temu. Od jakiegoś czasu w ich małżeństwie nie dzieję się dobrze. Władysław oddalił się od żony i rozkręca firmę ze wspólnikiem, którego Alina ze względu na jego kryminalną przeszłość nie darzy zaufaniem. Od 3 miesięcy małżeństwo w żaden sposób nie może dojść do porozumienia. Niedawno Alina dowiedziała się, że Władysław zamierza wziąć duży kredyt pod zastaw domu. Ponadto, Władysław wyprowadził się do innego miasta, w którym rozpoczął działalność swojej nowej firmy. Alina bojąc się o dorobek swojego życia postanowiła za namową rodziny i prawnika złożyć pozew o rozdzielność majątkową, tym bardziej, że mąż dobrowolnie nie chciał udać się do notariusza i „załatwić sprawę” bez sądu. Alina podczas wizyty w kancelarii przyznała, że przestała już ufać mężowi…

O czym powinna pamiętać Alina składając pozew?

Właściwym Sądem do wniesienia powództwa jest sąd rejonowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Jeżeli jednak nie możemy określić sądu rejonowego, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Gdy mimo wszystko nie uda się określić sąd, w ostateczności pozew należy wnieść do sądu miejsca zamieszkania powoda. Każdy małżonek jest uprawniony do wytoczenia powództwa. Uprawnionym w imieniu jednego z małżonków jest również prokurator.

W Pozwie najważniejsze jest uzasadnienie. Należy w nim wskazać, iż obecnie małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej. Trwonienie majątku wspólnego, nieprzyczynianie się do potrzeb rodziny czy jak w powyższej sytuacji rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej, zaciąganiu na niej kredytów. Co ważne każde przytoczona sytuacja winna być potwierdzona dowodami, wydrukami z konta zeznaniami świadków.

Na koniec o kosztach. Opłata sądowa od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej wynosi 200 zł.

Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *