Szykują się zmiany – przestępstwo niealimentacji!

Szykują się zmiany – przestępstwo niealimentacji!

Na 35 posiedzeniu Sejmu został odczytany projekt nowelizacji kodeksu karnego. Przedmiotem zmian jest art. 209 kk, który dotyczy przestępstwa niealimentacji. Z definicji przestępstwa niealimentacji ma zniknąć słowo „uporczywość” i chce się, aż krzyknąć EUREKA!

Wspomniana wyżej „uporczywość” wiele utrudniała w ściganiu tzw. alimenciarzy, którzy próbowali sprytnie obejść art. 209 kk wpłacając na konto uprawnionego do alimentów okresowo śmieszne kwoty np. 20 zł, bo przecież nie uchylają się uporczywie od alimentów skoro wpłacają na dziecko 20zł raz na parę miesięcy.

Zmiany wprowadzone w definicji niealimentacji mają polegać na sprecyzowaniu definicji przestępstwa niealimentacji. W myśl nowego projektu, aby popełnić przestępstwo niealimentacji, wystarczy zalegać z co najmniej trzema świadczeniami okresowymi albo opóźniać się z zapłatą o trzy miesiące świadczenia innego niż okresowe. Za przestępstwo z art. 209 kk sprawcy groziłaby kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W nowym brzmieniu 209 § 2 wskazana będzie przesłanka narażenia osoby uprawnionej do alimentów na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, co wiązałoby się z zaostrzeniem zagrożenia karnego sankcją pozbawienia wolności do 2 lat.

Ponieważ jest to pierwsze czytanie nie chcemy zapeszać. Projekt i tak nie jest doskonały, ale może cokolwiek zmieni się na lepsze…

O przestępstwie niealimentacji pisaliśmy już w kontekście historii pewnego hydraulika, zapraszamy do lektury jeszcze raz: „Alimenty – odpowiedzialność karna”

Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *