Zdradza, nie płaci, oszukuje – ale jak to udowodnić? (Część I)

Zdradza, nie płaci, oszukuje – ale jak to udowodnić? (Część I)

Każde nasze twierdzenie w sprawach rozwodowych wymaga wskazania dowodów. Jeżeli mówimy, że mąż czy żona nie są nam wierni, dobrze podeprzeć to konkretnymi dowodami, to samo tyczy się wykazania możliwości zarobkowych męża czy żony w kwestii alimentów na dzieci.

Poniżej przybliżę Państwu tematykę dowodów w sprawach rozwodowych, jednak ze względu na obszerność tematu dziś skupimy się głównie na zeznaniach świadków i przesłuchaniu stron. W najbliższym czasie rozwiniemy pozostałe dowody. Na samym wstępie pamiętajmy, iż wszystkie dowody, które zawieramy w pozwie o rozwód mają za zadanie wykazać okoliczności oraz podeprzeć wszystkie nasze twierdzenia. Katalog dowodów w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego a uściślając o art. 309 k.p.c., nie jest katalogiem zamkniętym. W praktyce jednak najczęściej na sali rozpraw powoływane są dowody z przesłuchania stron, z przesłuchania świadków, z dokumentów- które możemy podzielić na prywatne i urzędowe, opinie wydane przez biegłych specjalistów, badanie przed sądowym zespołem specjalistów, oraz inne środki dowodowe np. raport z działań prywatnego detektywa. Raport agencji detektywistycznej szczególnie popularny jest w sytuacji, gdy jeden z małżonków chce dowieść winy drugiego. Zdarzyło nam się, że przyszedł klient/klientka, którzy chcieli do sprawy dołączyć dowód zupełnie nie związany ze stanem faktycznym sprawy, który nie dowodził niczego. Czasem taka nadgorliwość się zdarza, zawsze warto przeanalizować wszystkie wnioski dowodowe pod względem ich zasadności, przydatności.

Przesłuchanie stron jest bardzo istotnym elementem postępowania dowodowego w sprawie o rozwód. W sprawach o rozwód przesłuchanie stron jest obligatoryjne. Każda ze stron w przesłuchaniu przedstawia przyczyny rozstania, okoliczności dotyczące sytuacji konfliktowych a także, odnosi się do stanu faktycznego. Strony są najlepszym źródłem informacji dotyczącej problemów małżeńskich. Przesłuchanie świadków, to kolejny bardzo ważny element. I tu warto przypomnieć, że świadkiem nie mogą być małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia, jak również zstępni strony którzy nie ukończyli 17 lat. Świadkiem nie może być osoba, niezdolna do prawidłowego postrzegania oraz komunikowania się. Nie zapominajmy również, że świadkiem nie może być osoba, która jest obowiązaną do zachowania tajemnicy zawodowej lub państwowej, co do informacji uzyskanych podczas wypełniania swoich obowiązków służbowych.

Co ciekawe spotykamy się bardzo często ze zjawiskiem, kiedy klient przychodzi listą świadków, na których znajduję się 30 pozycji. Pamiętajmy jednak, że liczy się jakość nie ilość, warto powołać osoby, które faktycznie posiadają wiedzę na temat naszego małżeństwa, czy takie które znają przyczyny rozpadu związku. Rozsądniejsze jest powołanie na świadka sąsiadki, która niejednokrotnie była świadkiem awantur czy zdrad żony/męża, niż ciotki która mieszka za granicą i mało wie o naszym małżeństwie.

Ciąg dalszy nastąpi.

Kancelaria Kraków

2 komentarze “Zdradza, nie płaci, oszukuje – ale jak to udowodnić? (Część I)

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *