Nie płacę – bo tak mi się podoba!

Nie płacę – bo tak mi się podoba!

Dziś po raz kolejny zajmiemy się alimentami od małżonka/małżonki. Na życzenie naszej czytelniczki chcemy dziś napisać parę słów o wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Jaki jest problem?

Mąż czytelniczki ma pracę, jednak celowo zaniża swoje zarobki. A ostatnio przestał  płacić alimenty. Nasza czytelniczka samodzielnie łoży na utrzymanie trójki  małoletnich dzieci. Warto dodać, że jej zarobki są niewielkie. Kiedyś było inaczej, mąż normalnie płacił alimenty zasądzone przez sąd wyrokiem. Dokładnie chodzi o kwotę 1200 zł na trójkę dzieci.  Parę miesięcy temu doszło do poważnego konfliktu pomiędzy małżonkami i postanowił na złość nie płacić alimentów. Nasza czytelniczka dzwoniąc i pytając o pieniądze słyszała: – „nie, bo nie”. Były mąż postanowił robić jej na złość nie mając na uwadze ani dobra dzieci ani konsekwencji swojego zachowania.

Co robić?

Dziś przedstawimy Państwu tematykę egzekucji alimentów. Nasza czytelniczka postanowiła działać. Jej pierwszym krokiem był wniosek o wszczęcie egzekucji. Czytelniczka niestety nie była w stanie uzyskać informacji ile mąż zarabia.  Nie ma to jednak znaczenia, gdyż nie ma obowiązku w takim wniosku wykazać sposobu egzekucji i nie ma obowiązku wskazywać na majątek oraz zarobki dłużnika. Poniżej przytaczam art. 1081 kodeksu postępowania cywilnego, który na to wskazuję:

§ 1. Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Dochodzenie w celu ustalenia dochodów dłużnika i jego majątku powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy. W sytuacji gdy w jego wyniku nie zostaną ustalone dochody dłużnika ani jego majątek, komornik składa wniosek do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku. W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Omawiając temat wniosku o wszczęcie egzekucji warto wskazać, na art. 1082 kodeksu postępowania cywilnego, Tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu. – podstawą prowadzenia egzekucji jest właśnie tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, czyli jak w naszym przypadku wyrok zasądzający alimenty w kwocie 1200 zł na trójkę dzieci naszej czytelniczki.

Co robić kiedy egzekucja nie przynosi rezultatu? na skutek złośliwego uchylania się przez dłużnika od wykonania obowiązku alimentacyjnego, komornik zawiadomi o tym wierzyciela i pouczy go, że przysługuje mu prawo skierowania wniosku do prokuratora o pociągnięcie dłużnika do odpowiedzialności karnej za złośliwe uchylanie się od alimentacji. I reasumując pamiętajmy bezskuteczność egzekucji nie może to być podstawą do umorzenia postępowania!

Z racji, iż otrzymujemy bardzo wiele zapytań na temat uchylania się od płacenia alimentów, zapowiadamy serię wpisów o tej tematyce. Już niedługo przypomnimy o tym jak wyegzekwować alimenty z zagranicy, co robić jak maż/ żona pracuje na czarno oraz o odpowiedzialności karnej dłużnika za uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 kodeksu karnego). Zapraszamy do lektury.

Kancelaria Kraków

Jeden komentarz “Nie płacę – bo tak mi się podoba!

  1. SD

    A co było przyczyną konfliktu pomiędzy małżonkami?

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *