Przezorny zawsze ubezpieczony – czyli jak czwórka osób ma żyć za 510 zł ?

Przezorny zawsze ubezpieczony – czyli jak czwórka osób ma żyć za 510 zł ?

Przysłowie dobrze nam wszystkim znane. Jak się ma do rozwodu? Dziś parę słów o zabezpieczeniu alimentów. Często nasz rozwód czy samodzielny proces o alimenty trwa bardzo długo, nawet paręnaście miesięcy. Co w tym czasie? Z czego żyć ma żona/mąż walczący o każdą złotówkę na swoje dzieci? Przedstawię Państwu może przykład.

Analizując sytuację klientki Joanny:

Joanna 36 lat, 3 dzieci i pensję 1600zł. Po opłaceniu czynszu 570zł, 150zł za prąd, 80zł za telefon, obiady w szkole-150 zł za trójkę dzieci, dodatkowe lekcji z matematyki dla najstarszego po 35 zł za godzinę. Zostaję 510 zł na życie (jedzenie, paliwo do pracy, przybory szkole, lekarstwa, środki czystości) dla czwórki osób, Joanny i trójki synów w wieku szkolnym. Rozwód trwa… niestety nie widać końca. I tak przez parę miesięcy mają żyć za to co zostanie Joannie po opłaceniu rachunków? Mąż czasem dorzuci jakiś grosze, ale twardo mówi że czeka aż Sąd rozstrzygnie ile ma płacić…Czy tak musi być?

Nie. Zarówno w sprawie rozwodowej jak i samodzielnej sprawie o alimenty możemy ubiegać się o zabezpieczenie alimentów. Po co zabezpieczenie alimentów? Po to żeby do czasu zakończenia sprawy rozwodowej,  mąż Pani Joanny płacił alimenty na swoich synów. Poniżej przytaczam ważny w tej kwestii wyrok Sądu:

„W długotrwałym procesie alimentacyjnym uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej, gdyż niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych, a dostosowujący się do zarządzeń tymczasowych pozwany ma przewidywalną sytuację procesową.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995 r., ACr 850/95).

Warto również wskazać bardzo ważną rzecz.  Zabezpieczenie ali­men­tów jest tytu­łem wyko­naw­czym, co ozna­cza, że upraw­nia do wsz­czę­cia egze­ku­cji.  Sąd nadaje temu posta­no­wie­niu klau­zulę wyko­nal­no­ści z urzędu zgodnie z art. 743 § 1 k.p.c. Posia­da­jąc posta­no­wie­nie o zabez­pie­cze­niu możesz udać się do komor­nika, aby  roz­po­czął egzekucję, w sytuacji gdy mąż dalej nie poczuwa się do obowiązku alimentacyjnego.

O zabez­pie­cze­nie możesz się ubie­gać w pozwie. W trakcie postępowania a nawet przed jego wszczęciem. Wniosek o zabezpieczenie można wnieść zarówno na piśmie, jak i ustnie do protokołu. Właściwym sądem do udzielenia zabezpieczenia jest sąd, do którego należy rozpoznanie sprawy w danej instancji.

Myślę, że warto złożyć taki wniosek szczególnie jak ktoś znajduję się w ciężkiej sytuacji. Postanowienie o zabezpieczeniu zapewni Pani Joannie stabilizację finansową do czasu zakończenia się sprawy, która może potrwać jeszcze parę miesięcy.

Kancelaria Kraków

Jeden komentarz “Przezorny zawsze ubezpieczony – czyli jak czwórka osób ma żyć za 510 zł ?

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *