Rozwód czy unieważnienie? – oto jest pytanie

Rozwód czy unieważnienie? – oto jest pytanie

Choroba psychiczna w małżeństwie to bardzo ciężki temat. Niekiedy sytuacja jest tak napięta i udręczająca dla współmałżonka, że jedyne rozwiązanie to rozstanie. Dziś zajmiemy się tematyką rozwodu z osobą cierpiącą na chorobę psychiczną. Dzisiejsza historia zaczerpnięta jest z życia małżeństwa Jana i Agaty, którzy są po ślubie 10 lat. Jan- mąż Agaty to zwykły człowiek, który dbał o rodzinę, starał się pielęgnować domowe ognisko. Musiał robić to za dwoję, gdyż żonę ciężko nazwać strażniczką domowego ciepła. Żona choruje na ciężką chorobę psychiczną.  Dla dzieci przez wiele lat się starał być w tym związku, ale teraz widzi, że robił im tym większą krzywdę. Dzieci przez lata zmagały się z chorobą matki, uczestniczyły w napadach choroby i były świadkami strasznych awantur. Wybuchy gniewu zazdrości, agresja skłonność do stosowania używek to było na porządku dziennym. Codziennie po powrocie męża z pracy wszczynała awantury, wyzywała go w obecności dzieci, krytykowała czasem nawet dochodziło do rękoczynów. Potrafiła wszcząć ogromną awanturę rzucać przedmiotami w męża i dzieci, a za 5 minut radosna i zadowolona udawała, że nic się nie stało. Bardzo często przebywała na leczeniu w szpitalu. Wracała i tydzień było dobrze, a później od początku to samo, i tak trwało to dziesięć lat. Żona wszędzie dopatrywała się zdrady, miała zmienne nastroje i nie potrafiła nawet mówić normalnym tonem. Zaczęła podobnie zachowywać się wobec ludzi w sklepie, sąsiadów czy wychowawczyni dzieci. Doszły do tego próby samobójcze, groźby pod adresem dzieci. Dodajmy, na sam koniec, iż Jan wiedział, że żona ma stwierdzoną chorobę psychiczną, jednak nie zdawał sobie sprawy ze skali problemu. Z dnia na dzień było coraz gorzej. Co może zrobić Jan, który zastanawia się co w jego historii należy zrobić? Złożyć pozew o rozwód czy o unieważnienie małżeństwa?

    Przy rozwodzie należy pamiętać o paru istotnych kwestiach.  Jeżeli decyduję się na rozwód to musi wykazać trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (pamiętajmy jednak o negatywnych przesłankach rozwodu). Składając rozwód z orzekaniem o winie nie jest tak, że jego żona ze względu na chorobę psychiczną zostanie uznana automatycznie za winną. Sąd w rozstrzygnięciu weźmie pod uwagę zawsze, iż osoba chora psychicznie nie jest w stanie kontrolować swoich zachowania. Warto dodać, iż Sąd zawsze bierze pod uwagę zachowanie obu stron. Trzeba jednoznacznie stwierdzić, iż bardzo  problematyczna jest kwestia winy w przypadku rozwodu z osobą chorą psychicznie. Pan Jan wiedząc o chorobie żony w chwili zawarcia małżeństwa, chcąc orzeczenia jej wyłącznej winy może być uznanym za współwinnego.

    Jan zastanawiał się również nad unieważnieniem małżeństwa. Jednak to nie taka prosta droga. Jeżeli małżonek zapadł na chorobę psychiczną w trakcie małżeństwa, natomiast w chwili ślubu był zdrowy, to nie stanowi to podstawy do ubiegania się o unieważnienie małżeństwa. Dlaczego? Warto w tym miejscu przytoczyć treść art. 12 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

art. 12. § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.

§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków.

§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po ustaniu tej choroby.

Kiedy wiec możemy starać się o unieważnienie małżeństwa? W sytuacji gdy nasz małżonek zachorował przed ślubem, a choroba nadal trwa.

Warto przytoczyć również  ważny wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1974 r., sygn. akt: II CR 42/74, w którym to Sąd stwierdził, że:

„Unieważnienie małżeństwa na podstawie art. 12 KRO może nastąpić tylko w wypadku choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, a nie innego rodzaju zaburzeń psychicznych. (…) okoliczność, że pozwana już w dacie zawierania małżeństwa była osobą o pewnych predyspozycjach schizofrenicznych i ewentualnie cierpiała na pewne zaburzenia psychiczne, nie wystarczy do unieważnienia małżeństwa, skoro nie stwierdzono stanowczo istnienia choroby psychicznej.”

O unieważnienie małżeństwa może ubiegać się każdy z małżonków. Jednak w przypadku unieważnienia małżeństwa Sąd będzie orzekał czy i , który z małżonków pozostawał w złej wierze. W złej wierze pozostaje małżonek, który wiedział o okoliczności stanowiącej podstawę unieważnienia małżeństwa.

Kwestia jednak jest na tyle problematyczna, że warto udać się do specjalisty po poradę. Na sam koniec warto wskazać, iż rozwód jest sposobem na rozwiązanie małżeństwa, zawartego właściwie w świetle prawa. Natomiast unieważnienie może zostać małżeństwo które zostało zawarte w sposób nieprawidłowych.
(Ze względu na obszerność dzisiejszego zagadnienia temat będzie kontynuowany w najbliższych postach )

Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *