Mamy dwa lata na uratowanie małżeństwa

Mamy dwa lata na uratowanie małżeństwa

Skąd ten tytuł ? Nasza klientka powiedziała mężowi, że jeżeli przez dwa lata nie będą w stanie odbudować związku, naprawić rodzinnych relacji i co najważniejsze, jeżeli nie wyjdzie z nałogu, to nastąpi ostateczność! Co miała na myśli? ROZWÓD!  Dziś poruszę temat separacji. Dla jednych to „odpoczynek” od drugiej osoby dla innych szansa na ratowanie małżeństwa a jeszcze dla innych to jedyne wyjście i wybawienie. Pojęcie SEPARACJI uregulowane jest w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Separacja to stan, w którym pomiędzy małżonkami ustaję pożycie, uchylona zostaje wspólność majątkowa, jednak żaden z małżonków nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego, ponieważ ich małżeństwo trwa.

    Skupimy się dziś na separacja formalna regulowana przez Sąd. Nasza klientka przyszła do nas z konkretną prośbą, zależało jej separacji z mężem z skutkami prawnymi się z niej wywodzącymi. Dlaczego o tym piszę? Wiele małżonków, szczególnie gdy jeden wyjedzie za granicę i przestają ze sobą być i w sensie fizycznym i uczuciowym mówi: „On jest 5 lat, w Ameryce jesteśmy w separacji ! ” – taka separacja nazywana jest separacją faktyczną i nie pociąga za sobą skutków prawnych. Nie możemy w takim przypadku mówić o uchyleniu wspólności majątkowej czy o możliwości zawarcia związku małżeńskiego. Co innego, gdy mamy do czynienia z separacją formalną.

Art. 614 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
§ 1. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa.
§ 3. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.
§ 4. Do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy art. 60 obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka, z wyjątkiem § 3.
§ 5. Przepisu art. 59 zmiana nazwiska po rozwodzie nie stosuje się.

    Jeżeli chodzi o sprawy czysto formalne, jeżeli chcemy mieć separację uregulowaną przez Sąd, pamiętajmy o poprawnej właściwości Sądu, przed którym składamy pozew. Pozew o separację należy wnieść do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Pod warunkiem jednak, że w tym okręgu nadal stale przebywa chociaż jedno z nich. Gdy jednak żadne z małżonków nie mieszka w tym okręgu, wtedy właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Pamiętajmy o opłacie, w tym wypadku jest stała i wynosi 600zł.

    Separacją jest znakomitą alternatywą dla par, które z jakichś powodów nie chcą jeszcze kończyć swojego małżeństwa. Dzięki separacji wiele małżeństw udaję się na mediację, czy jak w przypadku naszej klientki separacja okazała się znakomitą motywacją jej męża do podjęcia walki z nałogiem, jakim był hazard. Mediacje czy podjęcie specjalistycznych terapii pod wpływem separacji to niewątpliwie dobre strony tej instytucji.

Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *