Rozwód z klasą, ale nigdy nie z kasą

Rozwód z klasą, ale nigdy nie z kasą

Moja żona harpia! Całe życie spędziła w domu z dziećmi, nie pracowała, nie studiowała. Kupiłem dom, który teraz jest warty 400 tysięcy złotych. Sam pracowałem na utrzymanie rodziny, a ona nie robiła nic. Pranie, sprzątanie, gotowanie i wychowywanie 4 dzieci- co to za praca? Każda kobieta musi to robić i koniec kropka. Jakiś czas temu, poznałem moja nową narzeczoną, stwierdziłem, że żona to nie to…. Ale co tu zrobić, żeby wilk był syty i owca cała? Pomyślałem.. a kupie jej i dzieciom mieszkanko 2-pokojowe, ja za to się wprowadzę się do domu z moja Kasią. Nie pracowała, nie zarabiała to dom należy się mnie! A ona ? Rozwód przyjęła ze spokojem, można nawet powiedzieć, że z klasą. Szczęśliwy planuje swoje nowe życie a rodzinie szukam 50-metrowego mieszkania.

Szczęśliwy, ale tylko do wczoraj, przychodzi poczta: rozwód z orzekaniem o winie, dowody zeznania świadków i CHCE MOJEGO DOMU! Przecież to niemożliwe, sam na ten dom pracowałem jak ona rodziła dzieciaki.. Jakim prawem ?

Dwa tygodnie później idę na rozprawę. Przed salą stoi jakiś adwokat- pewnie żony z jakaś ładną kobietą. Zadbana,elegancka dobrze ubrana odwraca się: Boże to moja żona… Jak to jest co się stało? zawsze widziałem ją w wyciągniętym dresie… myślałem, że nie będzie walczyć o dom, że przyjmie to co mam jej do zaoferowania. A ona przeżywa chyba wewnętrzną i zewnętrzną przemianę i mówi : „walczy dla dzieci „

‚Jak podzielić majątek’- to oprócz zdrady najczęściej wyszukiwane słowa w wyszukiwarce internetowej-dotyczące rozwodów. Na gruncie prawa cywilnego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków, lub jednego z nich. Inaczej jest jeżeli, przyszli małżonkowie w umowie majątkowej przed zawarciem małżeństwa przyjęli ustrój rozdzielności majątkowej. Z chwilą gdy zawieramy związek małżeński, powstają trzy masy majątkowe: majątek obojga małżonków objęty wspólnością ustawową oraz majątki osobiste każdego z małżonków. Pomimo istnienia odrębności mas majątkowych – majątki te w czasie trwania wspólności ustawowej praktycznie nie są wyodrębniane i z reguły stanowią całość gospodarczą, której podział następuje dopiero po ustaniu. Nasza sytuacja wygląda tak: małżonkowie, chcą bezapelacyjne rozwodu, nie ma szans na dogadanie się i co teraz ? Warto przypomnieć, iż istnieje możliwość, aby podziału majątku dokonać już na etapie sprawy rozwodowej, jednak przeważnie dochodzi do tego po sprawie rozwodowej, kiedy wyrok orzekający rozwód ‚ mamy w ręce’. Wspólność majątkowa polega na tym, iż w czasie jej trwania małżonkowie nie mają żadnych ustaleń dotyczących majątku wspólnego, nie mogą samodzielnie nim rozporządzać, a także nie mogą żądać majątku objętego wspólnością. ( np. Nasz bohater nie może sprzedać domu bez wiedzy żony) Podziału takiego majątku dokonuje się, kiedy ustaje wspólność majątkowa.

Co z naszym domem niezgody ? To do kogo będzie należał dom zależy od wielu czynników. Nie możemy z góry zakładać komu przypadnie dom. W pierwszej kolejności należy wskazać, czy nieruchomość jest składnikiem majątku odrębnego małżonka. Jeżeli tak nie jest, pojawi się kwestia podziału majątku wspólnego małżonków. Bohater tego tekstu nie może, wnioskować przed Sądem mając ze żoną wspólność majątkową, iż tylko on zarabiał na ten dom. Podział pół na pół jest najczęstszym podziałem, jednakże są ważne powody, dla których Sąd oceni jaki, każdy z małżonków miał wkład, uwzględniając, także nakład osobistej pracy, wychowania dzieci i prowadzenia gospodarstwa domowego. Nasz bohater argumentując swoje twierdzenie, że dom należy się jemu, bo tylko on zarabiał-NIE MA RACJI. Wychowywanie dzieci i prowadzenie tego domu, niewątpliwie jest nakładem pracy we wspólne gospodarstwo domowe.

Kolejną kwestia, którą warto podnieść jest fakt, iż Sąd przeważnie niezależnie od podziału majątku, orzeka o sposobie korzystanie we wspólnego mieszkania jeżeli małżonkowie wspólnie je zajmują. Jeżeli nasz bohater ma zamiar mieszkać w domu z rodziną i nową wybranką serca, dla porzuconej żony korzystniejsze rozwiązanie to sprzedaż domu, i kupno mniejszego mieszkania.

Jest również sytuacja, kiedy była żona może wystąpić o eksmisje. Sytuacja taka ma miejsce, gdy małżonek swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, chodzi tu np. o alkohol, przejawy agresji czy też wszczynane awantury.

A co z kosztami ?

Opłata sądowa za wniosek o podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej wynosi 1000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny ustalony przez małżonków, projekt podziału majątku, pobiera się opłatę znacznie niższą kwotę tj. 300 zł. Warto dodać, iż opłata jest stała i nie zależy od wartości majątku wspólnego.

Kancelaria Kraków