Co nowego w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym?

Co nowego w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym?

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Dziś skupimy się na jednej a konkretnie na pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, w przypadku gdy strony nie mogły dojść do porozumienia co do opieki nad dziećmi po rozwodzie. Dotychczas podczas ‚przepychanek’ o dziecko rodzice nie mieli równych praw. Teraz dzięki nowelizacji mają nastąpić poważne zmiany.

Zawsze sprawa wyglądała tak: Matka i Ojciec podczas rozwodu walczyli o wszystko, o dzieci również. Sąd „chcąc nie chcąc” musiał zadecydować, któremu z zwaśnionych małżonków powierzyć władze rodzicielską a któremu ją ograniczyć (według statystyk najwcześniej ograniczał ojcom). Pomimo prawidłowego wykonywania obowiązków rodzicielskich, często bywało tak że jeden z małżonków był w ten sposób ‚karany’. Decyzja Sądu, który obligatoryjnie musiał podjąć taką decyzje poprzez swój krzywdzący charakter, często potęgowała konflikty. Z psychologicznego punktu widzenia było to bardzo niekorzystne dla dzieci. Dlaczego? Otóż dlatego ze rodzice walczyli dalej, nie zgadzając się z tą decyzją. Adwokaci i Radcowie na porządku dziennym przyjmowali klientów chcących zmienić orzeczenie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Oczywiście takie sprawy były kontrowersyjne, często przedłużało to konflikt miedzy stronami, który rzecz jasna najmocniej godził w dzieci. A jak jest od poniedziałku ? Strony powinny się porozumieć co do opieki nad dzieckiem. Najważniejszymi w tym porozumieniu będą kwestie dotyczące:

1. Z kim dziecko będzie mieszkać

2. Jak będą się dzielić kosztami utrzymania

3. Jak będą wykonywać opiekę nad dzieckiem

4. Jak będą podejmować wspólne decyzje dotyczące dzieci

Jeżeli rodzice dojdą do konsensusu, Sąd pozostawi im swobodę dowolnego kształtowania kontaktów z dziećmi. Można rzec, że gdy panuje zgoda sąd ‚ nie wtrąca się’ co do opieki nad dziećmi. Takie rozwiązanie oczywiście jest najbardziej korzystne dla dzieci, które nie uczestniczą w żadnych sporach rodziców.

Co w wypadku, gdy rodzice nie dojdą do porozumienia? Sąd nie będzie już ograniczał władzy rodzicielskiej jednemu z nich- chyba że dobro dziecka za tym przemawia. W określonych wypadkach mając na uwadze dobra dziecka, sąd będzie mógł orzec o ograniczeniu bądź zawieszeniu władzy rodzicielskiej jednemu z nich lub obojga.

Wśród Sędziów Rodzinnych opinie dotyczące tej noweli, są różne. Zdecydowanie jednak przewyższają pozytywne wypowiedzi. A co my o tym sądzimy? Na pewno ta zmiana wpłynęła na zasadę równości miedzy rodzicami. A co najbardziej istotne, wspomaga proces mediacji porozumienia między rodzicami, co jest najbardziej korzystne dla dzieci.

Kancelaria Kraków