Mediacja w rozwodzie

Mediacja w rozwodzie

Oglądając filmy prawnicze, szczególnie te ‚amerykańskie’ zwróćmy uwagę na sceny w których, na wielkiej sali konferencyjnej prestiżowej kancelarii, spotykają się małżonkowie i negocjują warunki rozwodu zupełnie tak, jakby negocjowali kontrakt. Wygląda to mniej więcej tak : po dwóch stronach długiego stołu siedzą przeciwne strony, które za pomocą swoich pełnomocników w słownej bitwie walczą o wszystko. Negocjują swoje dotychczasowe życie, próbując postawić na swoim.

A jak to wygląda w naszej Polskiej rzeczywistości? Mediacja jest stosunkowo młodą formą łagodzenia konfliktów i rozwiązywania problemów miedzy małżonkami. Do końca 2005 roku małżonkowie musieli spotykać się przed sala rozpraw na posiedzeniu pojednawczym. Teraz postępowanie mediacyjnie wygada inaczej. Mediacja w sprawach o rozwód może być przeprowadzona na wniosek stron jak również na podstawie decyzji wydanej przez sąd-za zgodą stron. Mediacja nastawiona jest na konkretny problem i możliwości jego rozwiązania np. na pojednanie małżonków, na ustalenie kompromisu co do opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi czy też na omówieniu przez strony warunków rozwodu i rozstania. Mediacja to jednak nie jak oglądamy w telewizji negocjowanie kontraktu a polubowne rozstrzyganie sporów, której celem jest wypracowanie satysfakcjonującego porozumienia między stronami. Jest to dobrowolny poufny proces dochodzenia do porozumienia między stronami w obecności NIEZALEŻNEGO mediatora. Niezależnego czyli bezstronnego, który nie opowiada się za żadnym uczestnikiem mediacji. Warto wspomnieć, iż stronom przysługuje wybór mediatora o ile druga strona się temu nie sprzeciwia. Gdy mediacja przynosi realne rezultaty możemy z małżonkiem zawrzeć ugodę przed mediatorem. Ugodę podpisują strony przed mediatorem. Ugoda zawarta przed mediatorem poczytywana jest jak ugoda zawarta przed sądem. Sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowania dotyczące ugody zawartej przed mediatorem.

Jeżeli spotkania na sali sądowej przypominają pole bitwy oraz dochodzi do coraz większej eskalacji konfliktu miedzy nami a przyszłym ex małżonkiem, warto spróbować mediacji. Robiąc bilans zysków i strat bardzo łatwo można wykalkulować, że to doskonała alternatywa na rozwiązywanie konfliktów z którymi sami już sobie nie radzimy. Pamiętajmy postępowanie mediacyjne nie jest jawne, dzięki czemu „nie pierzemy brudów”. Mediacja to szansa na rozwód z klasą. Wszystko zależy od Nas 🙂

Kancelaria Kraków

Jeden komentarz “Mediacja w rozwodzie

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *